Mur & Putsföretagen

Vi ser det som en viktig uppgift att verka för att stadsmiljöer blir byggda och bibehålls med hållbara fasader. Med funktionella fastigheter som är anpassade efter den växande befolkningens behov kombinerat med estetisk design i det offentliga stadsrummet. Gemensamt minskar vi miljöpåverkan med material som tegel och puts på lång sikt.

Medlemmar

Här hittar du företag som är medlemmar i Mur & Putsföretagen.

arrow_forward

Utbildningar & stipendier

Mur & Putsföretagen arbetar aktivt med detta, här hittar du mer information.

arrow_forward

Om oss

Välkommen till Mur & Putsföretagen, här hittar du våra kontaktuppgifter.

arrow_forward

Mur & Putsföretagens branschregler

De nya branschreglerna blir ett hjälpmedel för leverantörer och entreprenörer såväl som för beställare, projektörer och arkitekter.

arrow_forward

Bli medlem

Missa inte fördelarna av att vara medlem i Mur & Putsföretagen och ta del av ny kunskap, värdefulla kontakter och ett starkt nätverk med kollegor och leverantörer i
branschen.

Läs mer

LÄSTIPS

Artiklarna i Tidskriften Tegel spänner således över ett brett ämnesfält. Allt från hållfasthetsvärden till hur man dimensionerar för vindlast, vilka temperatur- och fuktrörelser som förutsattes i skalmurar och en rad andra ämnesområden.

Läs mer

“Det bästa är att få jobba med händerna, träffa nya människor och vara ute i friska luften”

– Adam Kristensson, Murare, Yrkes SM-vinnare 2016

Läs vidare

 

Aktiviteter

Här kan du läsa om kommande aktiviteter och evenemang.

Årets Fasad

– utsedd av Mur & Putsföretagen

Årets Fasad är byggbranschens stora pris instiftat av branschföreningen Mur & Putsföretagen. Tanken är att uppmärksamma fasader med väsentliga delar av murat och/eller putsat som bidrar till vackra, intressanta och hållbara byggnader med material som står för tidlös kvalitet, god estetik och hållbarhet.

Vi bjuder in alla att anmäla bidrag. Fasaden/byggnaden ska vara slutbesiktigad i närtid.

Här hittar du också information om tidigare vinnare av Årets Fasad.

 

Läs mer