Mur & Putsföretagen är den rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande.

Mur & Putsföretagen ser det som en viktig uppgift att verka för att stadsmiljöer blir byggda och bibehålls med hållbara fasader. Med funktionella fastigheter som är anpassade efter den växande befolkningens behov kombinerat med estetisk design i det offentliga stadsrummet. Gemensamt minskar vi miljöpåverkan med material som tegel och puts på lång sikt.

Årets Fasad 2023

Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Bakom priset står branschföreningen Mur & Putsföretagen. Tävlingen syftar till att uppmärksamma byggande som bidrar till vackra, intressanta, spännande och hållbara fasader.

 

Läs mer

Medlemmar

Här hittar ni medlemsföretag i Mur & Putsföretagen samt medlemskriterier och uppförandekod.

arrow_forward

Kompetensutveckling

Mur & Putsföretagen arbetar aktivt med utbildning för sina medlemmar, här finns du mer information om detta.

arrow_forward

Om oss

Välkommen till Mur & Putsföretagen, här hittar du våra kontaktuppgifter

arrow_forward

Aktiviteter

Här kan du läsa om kommande aktiviteter och evenemang.

LÄSTIPS

Artiklarna i Tidskriften Tegel spänner således över ett brett ämnesfält. Allt från hållfasthetsvärden till hur man dimensionerar för vindlast, vilka temperatur- och fuktrörelser som förutsattes i skalmurar och en rad andra ämnesområden.

Läs mer här:

 

Dokument

Här finns broschyrer och dokument för nedladdning som pdf både för kunder och medlemsföretag.

 

Läs mer

Bli medlem

Missa inte fördelarna av att vara medlem i Mur & Putsföretagen och ta del av ny kunskap, värdefulla kontakter och ett starkt nätverk med kollegor och leverantörer i branschen.

 

Läs mer

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!