Mur & Putsföretagens historia

Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena. Teknik och material har förändrats men murarens hantverksskicklighet är lika viktig då som nu. Här nedan kan du följa vår historia i årtal.

Vår historia i årtal

Bildades SPEF som då kallades Svenska Putsentreprenörsföreningen. Putsat byggande mötte stora förändringar vid den här tiden, bland annat introducerades mekaniskt putsande (dvs, påförsel av puts med hjälp av maskinell kraft). Av dåtidens ca 90 företag i branschen anslöt sig 30-talet företag till föreningen.

Ansluts föreningen till Svenska Byggnadsentreprenörföreningen.

Kollektiv anslutning av medlemsföretagen till Sveriges Industriförbund.

Inledes samarbete med svenska byggmaterialindustrin med representanter från lättbetong-, kalksten-, tegel- puts- och murbruksindustrin.

Bildades den tekniska kommittén inom SPEF.

Inleder SPEF och FMB (Föreningen för Murat Byggande) ett större samarbete för marknadskampanjer för murat och putsat byggande.

Sluts ett samarbetsavtal mellan putsleverantören Ernström & Co och SPEF, om den nya metoden med tilläggsisolering och puts, den s k ”Serporock-metoden”.

Genomför FMB en utbildning (Ansvarig arbetsledare för murning, klass 1) i Norrtälje med ett sådant gott resultat att nära nog alla medlemsföretag i SPEF innehar utbildningen.

Påbörjar den danska branschorganisationen och SPEF ett lärlingsutbyte med gott resultat.

SPEF medlemmars kollektivanslutning till Svenska Byggnadsentreprenörföreningen (SBEF) upphör. SBEF går samman med Byggförbundet och ändrar namn till Byggentreprenörerna.

SPEF logotype lanseras.

En ny hemsida lanserades.

SPEF tar fram egen standard för ID-kort.

En KMA-Plan (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) färdigställs och föreningen köper rättigheterna till Mur 90 (en handbok framtagen som läromedel) av MPI (Murat putsat , materialleverantörernas förening).

SPEF introducerar en ny lärobok; Rätt murat och putsat.

Lansering av mindre handbok; Rätt Från Början – Murat och putsat 2008. Mer information om boken hittar du under ”Dokumentation” här på vår hemsida.

Medlemsföretagen måste ha kompetens enl Murning och Putsning Klass 1. De måste också ansluta sig till ID 06. Tema för Årsmötet var ”fuktdebatten”. Engagerad och livlig debatt om hur vi hjälper branschen att göra rätt och påverkande faktorer utanför puts-systemen.

Begreppet CFE, Certifierad Fasad Entreprenör införs.

Vår lilla tryckta matrikel går ur tiden, ersätts nu av nätet och av en app. Nytryck och redigering av vår bok ”Rätt Murat Rätt Putsat” Den 2-4 september har vi 45 års jubileums på Kolmårdens Djurpark.
Mer information om boken hittar du under ”Dokumentation” här på vår hemsida.

SPEF ställer tillsammans med leverantörerna ut på Nordbygg.
15 företag erhåller CFE-diplom på årsmötet, över 300 personer har utbildats.

Enstegstätade Fasader börjar på allvar diskuteras för första gången på årsmötet i Sundbyholm. Föreningen bestämmer sig omedelbart för att ta tag i problemet.
Arbetet med Statens Fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet skjuter fart. Målsättning hur kan vi höja hantverkskompetensen.

De första Gesäll- och Mästarbreven delas ut. Den första utbildningen i CBE, certifierad Betong Entreprenör genomförs. 50 företag och 1 200 anställda har nu genomfört CFE-utbildningen.

En enig stämma beslutar sig för att satsa på Projektet Säker Fasad.
På Cirkus i Stockholm delas Årets fasad ut för första gången. Priset är öppet och omfattar alla fasader delas detta år ut till Puts & Plattsättnings AB.

Årets fasadpris delas ut till Malmö Live och Kvarteret Japanen, Halmstad.
Den 3 september firas 50-års jubileum på Stockholms Stadshus.

Årets fasadpris delas ut till Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.
Johan Onno blir VD för SPEF.

SPEF anordnar Fasadforum för första gången – en arena och mötesplats för kompetensutveckling och nätverk om fasader!

SPEF byter namn till Mur & Putsföretagen.

Tidsskrifter

Här kan du ladda hem våra jubileumsskrifter i PDF-format samt Tegel som gavs ut under perioden 1911-1987.

Murare är ett allsidigt och roligt yrke. Intresset för historia ökar när man får renovera listverk och stuckatur i gamla kyrkor och andra byggnader.

Tegel gavs ut under perioden 1911-1987.

Här kan du läsa och ladda ner dem.

web