Om branschföreningen Mur & Putsföretagen

25 augusti 2020 bytte SPEF officiellt namn till – Mur & Putsföretagen. En del av ett omfattande arbete med syfte att ge branschen en tydligare och starkare röst i samhällsdebatten, till exempel när det rör materialval vid nybyggnation.

Mur & Putsföretagen – är den rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har närmare 90 medlemsföretag över hela landet som utgörs av entreprenörer, leverantörer och intressenter. Gemensamt för medlemsföretagen är att man utför puts och murningsarbeten eller levererar material och utrustning för murat och putsat.

Flertalet av entrepenörsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyten i samband med fasadrenoveringar.

Mur & Putsföretagen består av en huvudförening med två underföreningar.

  • Mur & Putsföretagen-L – underföreningen för leverantörer inom Fasadbranschen.
  • Mur & Putsföretagen-E – underföreningen för entreprenörer inom Fasadbranschen.

Föreningens ändamål

Mur & Putsföretagen ska tillvarata medlemmarnas intressen och främja fri företagsamhet med sunda former för affärsuppgörelser. Vidare skall organisationen verka för branschens fortbestånd och för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende. Detta finns beskrivet i föreningens stadgar.

Vad gör Mur & Putsföretagen?

  • Medverkan i utveckling av arbetsmetoder, maskinell utrustning och hjälpmedel.
  • Kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan leverantörer av puts och murningsmaterial och entreprenörer.
  • Bevakning av myndigheters agerande i frågor, som rör branschen.
  • Medverkan i standardiseringsarbetet för murning och puts i Europa (CEN) och i Sverige (HusAMA).
  • Samarbete med andra branschföreningar/organisationer i gemensamma frågor.
  • Utbildning av medlemsföretagens anställda genom intern kursverksamhet och information.
  • Internkonferenser för medlemmarna.
  • Marknadsföring av Mur & Putsföretagen och dess medlemsföretag.

Varför anlita en entreprenör i Mur & Putsföretagen?

När man anlitar ett företag inom Mur & Putsföretagen kan man vara säker på att Medlemsföretaget har de bäst utbildade och mest kompetent medarbetarna då dessa genomgår Mur & Putsföretagens utbildning Certifierad Fasadentreprenör – CFE.

Bli medlem i Mur & Putsföretagen

Ett företag inom Fasadbranschen kan söka medlemskap i Mur & Putsföretagen.

Klicka på respektive länk nedan och ansök genom att fylla i formuläret.
För utförlig information om föreningen, läs Mur & Putsföretagens stadgar eller kontakta vd, Johan Onno, tel. 0704-66 81 04. En medlemsansökan behandlas vanligen under ett par veckor och innefattar bl.a en kreditupplysning av företaget som ansöker om medlemskap.

Information och ansökan för entreprenörer och leverantörer >>

Välkommen med din ansökan!

Stadgar

Stadgar för Mur & Putsföretagen samt för underföreningarna Mur & Putsföretagen-E och Mur & Putsföretagen-L.

arrow_forward

Mur & Putsföretagens Styrelse

Här finns information och kontaktpersoner i Mur & Putsföretagens styrelse. Styrelsen nedan valdes vid 2019 års stämma.

arrow_forward

Undersektioner

Här hittar du kontaktpersoner till Mur & Putsföretagens undersektioner vars verksamhetsplaner syftar till att praktiskt omvandla styrelsens uppdrag från medlemsföretagen. Det ser ut så här under 2019/2020.

arrow_forward

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!