Medlemmar i Mur & Putsföretagen

Hedersmedlemmar

Här finns information om tidigare aktiva och betydelsefulla personer som varit delaktiga i Mur & Putsföretagens utveckling.

Medlemskriterier för Mur & Putsföretagens Hedersmedlemmar

 

Läs mer

Bli medlem redan idag

Missa inte fördelarna av att vara medlem i Mur & Putsföretagen  och ta del av ny kunskap, värdefulla kontakter och ett starkt nätverk med kollegor och leverantörer i branschen.

För att vara medlem i Mur & Putsföretagen behöver du vara verksam inom branschen eller på annat sätt ha ett aktivt yrkesmässigt intresse av området murning och putsning.
Medlemmarna utgörs av entreprenörer, leverantörer och intressenter.
Som medlem erläggs varje år medlemsavgift och serviceavgift. Avgifterna bestäms på årsmötet.

Medlemskriterier

Medlemskriterier för Mur & Putsföretagens Entreprenörer

Medlemskriterier för Mur & Putsföretagens Leverantörer & Återförsäljare

Medlemskriterier för Mur & Putsföretagens Intressemedlemmar

Uppförandekod

Uppförandekod

 

Läs mer

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!