Branschregler

Mur & Putsföretagens branschregler publiceras i mars 2024, i god tid innan Boverkets nya byggregler börjar gälla.

De nya branschreglerna blir ett hjälpmedel för leverantörer och entreprenörer såväl som för beställare, projektörer och arkitekter.

Den pågående översynen av Boverkets nya byggregler, som sker inom projektet Möjligheternas byggregler och beräknas vara klara den 1 januari 2025, kommer att lägga ett större ansvar på byggbranschen. Som ett svar på det har Mur & Putsföretagen tagit fram specifika branschregler för fasader med puts på isolering och puts på ventilerade fasadsystem, med generella anvisningar för nyproduktion.

“Det skall vara lätt

att göra rätt!”

Branschregler kapitel 1

Ytterväggar – Puts på isolering och puts på ventilerade system

arrow_forward

Branschregler kapitel 2

Murverk (beräknas klart under 2024)

Kontaktpersoner i Mur & Putsföretagens Kansli och organisation

Anna Adestam

Mur & Putsföretagen

Marknadskoordinator

Johan Onno

Mur & Putsföretagen

VD