Utbildningar inom Mur & Putsföretagen

Till vår utbildningsportal→

Grundkurs CFE för murare

Mur & Putsföretagens kurs CFE ska säkerställa kompetensen hos medlemsföretag för ett för samhället hållbart riktigt putsande, murande och betongfasadarbete. Kursen anpassas löpande till ny teknik.

arrow_forward

Murning och putsning klass 1

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten och putsarbeten klass 1 på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

arrow_forward

Gesällbrev

Gesällbrev ska kunna erhållas av yrkespersoner som har genuint intresse av yrket och har en kunskap samt färdighet där bredd och skicklighet är grunden i bedömningar. Att lösa uppgifter och utföra moment på egen hand är en grundförutsättning.

arrow_forward

Mästarbrev

Mästarbrev ska kunna erhållas av yrkespersoner som har genuint intresse av yrket och har en kunskap samt färdighet där bredd och skicklighet är grunden i bedömningar. Att lösa uppgifter och utföra moment på egen hand är en grundförutsättning.

arrow_forward

Kulturhantverks­stipendiet

Stipendiet innebär att du under ett par veckor under arbetssäsongen ingår i ett erfaret arbetslag där du får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt.

arrow_forward

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!