Arbeta som murare

Historik om yrket

Murmästare och timmermän har svarat för Sveriges bebyggelse från medeltiden och ända fram till 1800-talets mitt. De både ritade och byggde husen och många kulturfastigheter finns väl bevarade, mycket tack vare det gedigna hantverket. Idag är byggnationen industrialiserad och yrkesgrupperna mer specialiserade. Civilingenjörer och arkitekter inom byggnation utvecklar ständigt nya metoder och konstruktioner. Leverantörer, forskare och produktionsled tar fram material med ökad prestanda och kvalitet.

Men vissa material och yrken består. Sten, tegel och puts har använts som byggmaterial i tusentals år och återfinns fortfarande i dagens byggande. Murare har i idag eldrivna maskiner och verktyg till sin hjälp och yrkeskåren har fortfarande samma betydande roll inom tungt byggande. Läs mer om ett antal referensobjekt för murat och putsat byggande. Allt från byggnadsminnesförklarade murverk till moderna, arkitektritade hus som svarar upp mot dagens krav på både funktion och design.

Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena. Samtidigt så har yrket även goda framtidsutsikter. Byggteknik och material förändras, lagar och direktiv för byggnation utvecklas. En stor del av Sveriges fastighetsbestånd kräver ett ständigt underhåll av hantverkare med kompetens inom muraryrket. Framtida krav på energibesparingar både inom själva byggprocessen och vid driften av fastigheten kommer att behöva arbetskraft med utbildning för mureri.

Vad gör en murare?

En murare arbetar med många olika sorters material men även med en mängd olika arbetsmoment. En murare kan få uppdrag som att mura bärande väggar av exempelvis tegel, lecablock eller lättbetong. Muraren gör även andra installationer och murverk som exempelvis skorstenar. En fastighets yttersta skikt utgörs ofta av puts; det är en murare som förser fastigheten med detta. Men även mer estetiska inslag i arbetet som listdragning (dekorationslister på en fasad), stuckaturer (utsmyckningar av gips) och plattsättning kan en murare arbeta med.

Hur blir man murare?

Som färdigutbildad murare så har du ett s k yrkesbevis. Det är ett kvitto på att du har rätt utbildning för att ta anställning som murare och många arbetsgivare kräver detta. Då har du både teoretisk utbildning samt praktisk lärotid (gått som lärling) hos en arbetsgivare.

– Treårigt byggprogram på din lokala gymnasieskola

För att läsa mer om hur du kan utbilda dig till murare rekommenderar vi Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. Där kan du läsa om vilka skolor som erbjuder fördjupningar inom muraryrket vid det treåriga Byggprogrammet som finns i din lokala gymnasieskola.

– Högskola med inriktning mot kulturvård

Du kan även läsa till murare med inriktning mot kulturvård på Göteborgs universitet, fd. Dacapo i Mariestad. Här kan du ta en Högskoleexamen i Kulturvård med inriktning mot byggnadsvård, men det går även att läsa vidare ända till forskarstudier som hantverkare.

Läs om utbildningen här.

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!