Att vara murare

 

Historik om yrket

Murmästare och timmermän har svarat för Sveriges bebyggelse från medeltiden och ända fram till 1800-talets mitt. De både ritade och byggde husen och många kulturfastigheter finns väl bevarade, mycket tack vare det gedigna hantverket. Idag är byggnationen industrialiserad och yrkesgrupperna mer specialiserade. Civilingenjörer och arkitekter inom byggnation utvecklar ständigt nya metoder och konstruktioner. Leverantörer, forskare och produktionsled tar fram material med ökad prestanda och kvalitet.

Men vissa material och yrken består. Sten, tegel och puts har använts som byggmaterial i tusentals år och återfinns fortfarande i dagens byggande. Murare har i idag eldrivna maskiner och verktyg till sin hjälp och yrkeskåren har fortfarande samma betydande roll inom tungt byggande. Läs mer om ett antal referensobjekt för murat och putsat byggande. Allt från byggnadsminnesförklarade murverk till moderna, arkitektritade hus som svarar upp mot dagens krav på både funktion och design.

Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena. Samtidigt så har yrket även goda framtidsutsikter. Byggteknik och material förändras, lagar och direktiv för byggnation utvecklas. En stor del av Sveriges fastighetsbestånd kräver ett ständigt underhåll av hantverkare med kompetens inom muraryrket. Framtida krav på energibesparingar både inom själva byggprocessen och vid driften av fastigheten kommer att behöva arbetskraft med utbildning för mureri.

 

Vad gör en murare?

En murare arbetar med många olika sorters material men även med en mängd olika arbetsmoment.

En murare kan få uppdrag som att mura bärande väggar av exempelvis tegel, lecablock eller lättbetong även andra installationer och murverk som exempelvis skorstenar.

En fastighets yttersta skikt utgörs ofta av puts; det är en murare som förser fastigheten med detta. Men även mer estetiska inslag i arbetet som listdragning (dekorationslister på en fasad), stuckaturer (utsmyckningar av gips) kan en murare arbeta med.

Bra egenskaper till att välja muraryrket: Noggrann och driven

Skulle yrket som murare passa dig?
Testa här på Yrkeskompassen hos Bygg din framtid
Hur ser det ut på arbetsmarknaden just nu, finns det jobb?
Se prognoser här hos Arbetsförmedlingen

Intervju med Murarbas Dan Stork

Dan Stork berättar om muraryrket, utbildningar, anställningsmöjligheter och skillnad mellan nybyggnation och renovering m.m.

Mur & Putsföretagen träffar SM-vinnare 2024

Elin Johansson

Läs mer här

Möt Adam Kristensson

Yrkes SM-vinnare 2016

“Det bästa är att få jobba med händerna, träffa nya människor och vara ute i friska luften”

– Adam Kristensson, Murare, Yrkes SM-vinnare 2016

Utbildning

Treårigt byggprogram på din lokala gymnasieskola

För att läsa mer om hur du kan utbilda dig till murare rekommenderar vi Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. Där kan du läsa om vilka skolor som erbjuder fördjupningar inom muraryrket vid det treåriga Byggprogrammet som finns i din lokala gymnasieskola.

arrow_forward

Utbildningar och stipendier inom Mur & Putsföretagen

Grundkurs CFE för murare
Murning och putsning klass 1
Gesällbrev
Mästarbrev
Kulturhantverks­stipendiet

arrow_forward

Broschyrer, foldrar och böcker om murade och putsande yrket

Rätt från början – Murat & Putsat

”Rätt från början – Murat & Putsat” är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande.
Finns att köpa hos Svensk Byggtjänst webbutik.

Rätt murat och putsat

”Rätt murat och putsat” är en grundläggande handbok om murverk och puts. I handboken finner du gällande regler och normer, material och produkter, konstruktion, byggande, kontroll och besiktning, mm.
Finns att köpa.

Mur & Putsföretagen -TRYGGHET FÖR DIG

Om företaget som du är anställd i har valt att vara medlem i Mur & Putsföretagen Då innebär det att du har en arbetsgivare som är seriös och där du kan vara stolt över att arbeta!