Dokument om och för yrkeshantverket

 

 

Broschyrer och foldrar

Här finns broschyrer och foldrar för nedladdning som pdf för både kunder och medlemsföretag.
Önskar du få trycka broschyrer skickade till dig så maila och ange hur många ex av varje trycksak du önskar.

Rätt från början – Murat & Putsat

”Rätt från början – Murat & Putsat” är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande.
Finns att köpa hos Svensk Byggtjänst webbutik.

Rätt murat och putsat

”Rätt murat och putsat” är en grundläggande handbok om murverk och puts. I handboken finner du gällande regler och normer, material och produkter, konstruktion, byggande, kontroll och besiktning, mm.
Finns att köpa.

Mur & Putsföretagen -TRYGGHET FÖR DIG

Om företaget som du är anställd i har valt att vara medlem i Mur & Putsföretagen Då innebär det att du har en arbetsgivare som är seriös och där du kan vara stolt över att arbeta!

Checklistor

Här finns checklistor för nedladdning som pdf för både kunder och medlemsföretag.

Som beställare blir du byggherre i förhållande till entreprenören. Om du är osäker på vad den rollen innebär bör du anlita en byggkonsult som projektledare/arbetsledare.

Hjälpmedel vid värdering av anbud gällande fasadrenovering av murade och putsade fasader. Den upptar ett antal viktiga punkter, som bör kontrolleras, innan man väljer entreprenör.

KMA

Vi ska dels säkerställa att projektspecifika beställarkrav uppfylls, vilket beskrivs i Verksamhetsplanen (Se KMA Online) i avsnittet om Produktionsprocessen. Även andra intressenter ställer krav på oss så som kommun, samhälle, fastighetsägare, grannar, försäkringsbolag, bank, fackförbund och myndigheter. Vissa krav är bindande oavsett projektets förutsättningar och vi är skyldiga att följa kraven.

Observera att dokumentet är framtaget som en grundmodell för Mur & Putsföretagens medlemmars räkning. Mur & Putsföretagen ansvarar ej för att dokumentet är heltäckande. Varje arbetsplats är unik och det råder ofta olika förhållanden, därför ska detta enbart ses som en vägledning i arbetet med riskbedömning och Mur & Putsföretagen kan således inte ansvara för varje enskilt företags arbetsmiljöansvar och insatser.

Observera att dokumentet är framtaget som en grundmodell för Mur & Putsföretagens medlemmars räkning. Mur & Putsföretagen ansvarar ej för att dokumentet är heltäckande. Varje arbetsplats är unik och det råder ofta olika förhållanden, därför ska detta enbart ses som en vägledning i arbetet med riskbedömning och Mur & Putsföretagen kan således inte ansvara för varje enskilt företags arbetsmiljöansvar och insatser.

Vi rekommenderar att ni använder det digitala KMA-verktyget som finns tillgängligt för våra företagsmedlemmar på Mur & Putsföretagen.

Observera att dokumentet är framtaget som en grundmodell för Mur & Putsföretagens medlemmars räkning. Mur & Putsföretagen ansvarar ej för att dokumentet är heltäckande. Varje arbetsplats är unik och det råder ofta olika förhållanden, därför ska detta enbart ses som en vägledning i arbetet med riskbedömning och Mur & Putsföretagen kan således inte ansvara för varje enskilt företags arbetsmiljöansvar och insatser.

Vid fastställande av ett murnings- eller putsarbetes omfattning, enbart eller i kombination med tilläggsisolering, tillämpas dessa mätregler.

Tidsskrifter

Här kan du ladda hem våra jubileumsskrifter och tidigare folder utgåvor i PDF-format samt Tegel som gavs ut under perioden 1911-1987.

Murare är ett allsidigt och roligt yrke. Intresset för historia ökar när man får renovera listverk och stuckatur i gamla kyrkor och andra byggnader.

Tegel gavs ut under perioden 1911-1987.

Här kan du läsa och ladda ner dem.

web

Medlemskriterier