Ansök om att bli medlem

Missa inte fördelarna av att vara medlem i Mur & Putsföretagen  och ta del av ny kunskap, värdefulla kontakter och ett starkt nätverk med kollegor och leverantörer i branschen.

Ansök nu

Tre fördelar som medlem

Lyfter upp hållbara fasader

Mur & Putsföretagen arbetar ständigt med att på olika lyfta murat och putsat som hållbara fasader på lång sikt.

arrow_forward

Kalendarium för aktiviteter

Samarbeten och nätverkande

arrow_forward

Utbildningar & stipendier

Gesäll- och mästarbrev m.m.

arrow_forward

Frågor & svar

Mur & Putsföretagen ska tillvarata medlemmarnas intressen och främja fri företagsamhet med sunda former för affärsuppgörelser. Vidare skall organisationen verka för branschens fortbestånd och för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende.

Medverkan i utveckling av arbetsmetoder, maskinell utrustning och hjälpmedel.
Kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan leverantörer av puts och murningsmaterial och entreprenörer.
Bevakning av myndigheters agerande i frågor, som rör branschen.
Medverkan i standardiseringsarbetet för murning och puts i Europa (CEN) och i Sverige (HusAMA).
Samarbete med andra branschföreningar/organisationer i gemensamma frågor.
Utbildning av medlemsföretagens anställda genom intern kursverksamhet och information.
Internkonferenser för medlemmarna.
Marknadsföring av Mur & Putsföretagen och dess medlemsföretag.

En rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande i Sverige och grundades 1966 och har närmare 90 medlemsföretag över hela landet som utgörs av entreprenörer, leverantörer och intressenter.
Gemensamt för medlemsföretagen är att man utför puts och murningsarbeten eller levererar material och utrustning för murat och putsat.

Det skiljer sig beroende på vilken typ av medlem du är.
Årlig medlemsavgift samt inträdesavgift: 500 kr/år.
Entreprenör Fast serviceavgift: År 1: 6 000 kr, därefter 12 000 kr/år
Intresse-/stödmedlem Fast serviceavgift: 25 000 kr/år
Återförsäljare Fast serviceavgift: 50 000 kr/år + Rörlig serviceavgift (omsättningsbaserade mellan 0 till 100tkr)
Producent Fast serviceavgift: 50 000 kr/år + Rörlig serviceavgift (omsättningsbaserade mellan 0 till 250tkr)

Ansök nu

Missa inte fördelarna av att vara medlem i Mur & Putsföretagen och ta del av ny kunskap, värdefulla kontakter och ett starkt nätverk av kollegor och leverantörer i
branshen.

Ansök nu