Medlemskap i Mur & Putsföretagen ger er försprång!

Medlemskap i Mur & Putsföretagen är framförallt en kvalitetsstämpel som gör dig unik i branschen jämfört med ickemedlemsföretag.

Vi arbetar för att beställare ska se fördelarna med att anlita ett medlemsföretag vid upphandling av murning och putsning. Branschföreningen visar i olika kampanjer att murat och putsat är hållbart över tid och att livslängd och underhåll på fasader är viktiga parametrar för klimat och ekonomi.

Det här får du bland annat

 

Ansök nu

Tre fördelar som medlem

Lyfter upp hållbara fasader

Mur & Putsföretagen arbetar ständigt med att på olika lyfta murat och putsat som hållbara fasader på lång sikt. Du…

arrow_forward

Kalendarium för aktiviteter

Ett gemensamt forum där leverantörer och entreprenörer gemensamt diskuterar och genomför åtgärder/förbättringar för medlemmar & branschen som helhet.

arrow_forward

Utbildningar & stipendier

Öka yrkeskompetensen, som till exempel, den digitala utbildningen om murning och putsning för framförallt produktionspersonal ”CFE-grundkurs” ingår i medlemskapet (efterfrågas…

arrow_forward

Frågor & svar

Mur & Putsföretagen ska tillvarata medlemmarnas intressen och främja fri företagsamhet med sunda former för affärsuppgörelser. Vidare skall organisationen verka för branschens fortbestånd och för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende.

Medverkan i utveckling av arbetsmetoder, maskinell utrustning och hjälpmedel.
Kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan leverantörer av puts och murningsmaterial och entreprenörer.
Bevakning av myndigheters agerande i frågor, som rör branschen.
Medverkan i standardiseringsarbetet för murning och puts i Europa (CEN) och i Sverige (HusAMA).
Samarbete med andra branschföreningar/organisationer i gemensamma frågor.
Utbildning av medlemsföretagens anställda genom intern kursverksamhet och information.
Internkonferenser för medlemmarna.
Marknadsföring av Mur & Putsföretagen och dess medlemsföretag.

 

 • Det finns ett gemensamt forum där leverantörer och entreprenörer gemensamt diskuterar och genomför åtgärder/förbättringar för medlemmar & branschen som helhet.  Nätverkande och erfarenhetsåterföring med de bästa och mest kunniga entreprenörerna och leverantörerna/återförsäljarna i branschen.
 • Öka yrkeskompetensen, som till exempel, den digitala utbildningen om murning och putsning för framförallt produktionspersonal
  ”CFE-grundkurs” ingår i medlemskapet (efterfrågas av kunder och är unik för  medlemsföretag)
  Medlem betalar bara halva priset på tredagarsutbildningen Murning & Putsning klass 1
 • Du som medlem kan du påverka bransch kriterier, standards och branschregler
 • Du bidrar till att öka det murade och putsade byggandet genom att du är en del av branschföreningens kampanjer/filmer/material samt lobbying.
 • Tillgång till ett modernt KMA-verktyg (en app. för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) gratis för medlemmar
 • Under våra aktiviteter finns möjlighet till utställarplats och kontakt med arkitekter, byggherrar, beställare.
 • Med ditt medlemskap stöttar du branschföreningens arbete ute i landet för att fler gymnasieungdomar ska välja murning
 • Du håller dig uppdaterad om de senaste råden och rönen inom fasadbranschen vad gäller nya tekniker, system, material etc

En rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande i Sverige och grundades 1966 och har närmare 90 medlemsföretag över hela landet som utgörs av entreprenörer, leverantörer och intressenter.
Gemensamt för medlemsföretagen är att man utför puts och murningsarbeten eller levererar material och utrustning för murat och putsat.

Det skiljer sig beroende på vilken typ av medlem du är.
Årlig medlemsavgift samt inträdesavgift: 500 kr/år.
Entreprenör Fast serviceavgift: År 1: 6 000 kr, därefter 12 000 kr/år
Intresse-/stödmedlem Fast serviceavgift: 25 000 kr/år
Återförsäljare Fast serviceavgift: 50 000 kr/år + Rörlig serviceavgift (omsättningsbaserade mellan 0 till 100tkr)
Producent Fast serviceavgift: 50 000 kr/år + Rörlig serviceavgift (omsättningsbaserade mellan 0 till 250tkr)

Medlemskriterier

Ansök nu

Missa inte fördelarna av att vara medlem i Mur & Putsföretagen och ta del av ny kunskap, värdefulla kontakter och ett starkt nätverk av kollegor och leverantörer i
branshen.

Ansök nu