Orimligt att klimatkrav inte tar hänsyn till en byggnads livslängd

Det är bra att det finns krav på klimatdeklaration i samband med en byggnads uppförande, men det hade varit betydligt bättre om den även omfattade en byggnads klimatpåverkan under hela dess livslängd.
Det skriver Johan Onno, vd Mur- och putsföretagen.

Behovet av nya bostäder i Sverige är stort. Enlig Boverkets beräkningar behöver det byggas 60 000 nya bostäder per år fram till 2030 för att kunna täcka bostadsbehovet i landet.

Läs mer på Altinget här

Foto: Anna Adestam, Mur & Putsföretagen