100-årigt tegelhus får nytt liv i SVT husdrömmar 

I  Vinslöv i Skåne har den över 100 år gamla tegelvillan länge stått övergiven och blivit byns spökhus. Ett ungt par har vågat sig på att ta över huset, för att återupprätta dess forna glans. Huset byggdes i början av 1900-talet av en förmögen tunnbindare och invigdes 1908.

Efter undersökningar kom man fram till att det gula teglet förmodligen kommer från tegelbruket i Adseke och det röda var köpt från Önnestad och transporterades dit via den närliggande järnvägen. Dessa båda var de närmaste tegelfabrikerna som fanns på den tiden. I Skåne fanns det förr 300 tegelbruk men idag finns inte ett enda av dem kvar.