Kallelse till årsmöten i Mur & Putsföretagen!

Nu är det dags för Mur & Putsföretagens årsmöten! Mötena sker digitalt den 5 maj och dagordningar för respektive förening kommer att publiceras den 3 mars, så håll utkik!

För mer information och anmälan klicka här.

Väl mötta!

Johan Onno
Vd

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!