Broschyrer

Här finns broschyrer för nedladdning som pdf för både kunder och medlemsföretag.
Önskar du få trycka broschyrer skickade till dig så maila och ange hur många ex av varje trycksak du önskar.

Murare är ett allsidigt och roligt yrke. Intresset för historia ökar när man får renovera listverk och stuckatur i gamla kyrkor och andra byggnader.

Rätt från början – Murat & Putsat

”Rätt från början – Murat & Putsat” är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande.
Finns att köpa för 195 kr från Svensk Byggtjänst webbutik.

Rätt murat och putsat

”Rätt murat och putsat” är en grundläggande handbok om murverk och puts. I handboken finner du gällande regler och normer, material och produkter, konstruktion, byggande, kontroll och besiktning, mm.
Finns att köpa.

SPEF-TRYGGHET FÖR DIG

Om företaget som du är anställd i har valt att vara medlem i SPEF. Då innebär det att du har en arbetsgivare som är seriös och där du kan vara stolt över att arbeta!

Hjälpmedel

Här finns hjälpmedel för nedladdning som pdf för både kunder och medlemsföretag.

Som beställare blir du byggherre i förhållande till entreprenören. Om du är osäker på vad den rollen innebär bör du anlita en byggkonsult som projektledare/arbetsledare.

Hjälpmedel vid värdering av anbud gällande fasadrenovering av murade och putsade fasader. Den upptar ett antal viktiga punkter, som bör kontrolleras, innan man väljer entreprenör.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten och putsarbeten klass 1 på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

Observera att dokumentet är framtaget som en grundmodell för SPEFs medlemmars räkning. SPEF ansvarar ej för att dokumentet är heltäckande. Varje arbetsplats är unik och det råder ofta olika förhållanden, därför ska detta enbart ses som en vägledning i arbetet med riskbedömning och SPEF kan således inte ansvara för varje enskilt företags arbetsmiljöansvar och insatser.

Observera att dokumentet är framtaget som en grundmodell för SPEFs medlemmars räkning. SPEF ansvarar ej för att dokumentet är heltäckande. Varje arbetsplats är unik och det råder ofta olika förhållanden, därför ska detta enbart ses som en vägledning i arbetet med riskbedömning och SPEF kan således inte ansvara för varje enskilt företags arbetsmiljöansvar och insatser.

Observera att dokumentet är framtaget som en grundmodell för SPEFs medlemmars räkning. SPEF ansvarar ej för att dokumentet är heltäckande. Varje arbetsplats är unik och det råder ofta olika förhållanden, därför ska detta enbart ses som en vägledning i arbetet med riskbedömning och SPEF kan således inte ansvara för varje enskilt företags arbetsmiljöansvar och insatser.

Vid fastställande av ett murnings- eller putsarbetes omfattning, enbart eller i kombination med tilläggsisolering, tillämpas dessa mätregler.

Tidskrifter

Här kan ni ladda hem de inscannade jubileumsskrifterna i PDF-format samt Tegel som gavs ut under perioden 1911-1987.

Tegel gavs ut under perioden 1911-1987.

Här kan du läsa och ladda ner dem.

web

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!