Kallelse till extrastämmor i Mur & Putsföretagen! – Genomförd

location_on

Digitalt

event

2021.09.27

Tid: 13:00-14.15

Schema:

13:00-13:15 extrastämma Mur & Putsföretagen L 

13:30-13:45 extrastämma Mur & Putsföretagen E

14:00-14:15 extrastämma Mur & Putsföretagen H

Dagordningar för respektive förening:

Mur & Putsföretagen L

Mur & Putsföretagen E

Mur & Putsföretagen H