Kallelse till årsmöten i Mur & Putsföretagen!

location_on

Digitalt (länk meddelas senare)

event

2021.05.05

Tid: 13:00-16:00

Vi börjar med årsmöten i dotterföreningarna E och L parallellt därefter årsmöte i huvudföreningen och föreningsinfo.

Dagordningar för respektive förening kommer publiceras här den 3 mars:

Mur & Putsföretagen E

Mur & Putsföretagen L

Mur & Putsföretagen H

Senast två veckor innan mötena kommer underlag att publiceras här.

Ärende och motion ska, för att kunna behandlas på huvudorganisationens ordinarie föreningsstämma, skriftligen ha inkommit till styrelsen senast 6 veckor i förväg. Motioner som kommer in senare kan dock behandlas på föreningsstämman om styrelsen så beslutar.

Anmäl ditt deltagande nedan.

Väl mötta!

Johan Onno
Vd

Anmälan till Mur & Putsföretagens årsmöte 5 maj 2021

  • (Om du inte tillhör ett företag skriv "Annan")

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!