Kallelse till årsmöten i Mur & Putsföretagen! – Genomförd

location_on

Digitalt (länk meddelas senare)

event

2021.05.05

Om du har problem med med att logga in ring Anna Adestam 072-206 76 22

Vid en eventuell votering maila anna.adestam@murochputsforetagen.org

Tid: 13:00-16:30

Schema:

13:00-13:20 Årsmöte Mur & Putsföretagen L Länk till L-mötet.
Paus/buffert 10 min

13:30-13:50 Årsmöte Mur & Putsföretagen E Länk till E-mötet.
Paus/buffert 10 min

14:00-14:40 Årsmöte Mur & Putsföretagen Huvudförening Länk till H-mötet.
Paus/buffert 10 min

14:50-15:30 Föreningsinfo (vår nya medarbetare på kansliet Anna Adestam presenterar sig bland annat)
Paus/buffert och utskick av nya Teamslänkar till de nya styrelserna i E, L och H

15:40-16:00 Konstituerande möten Mur & Putsföretagen E, L, H (separata Teams-kallelser till styrelserna)

16:05 Bolagsstämma i Mur & Putsföretagen i Sverige Service AB där representant för huvudägaren (ordförande i Mur och Putsföretagen) deltar.

Dagordningar för respektive förening:

Mur & Putsföretagen E

Mur & Putsföretagen L

Mur & Putsföretagen H

Underlag för årsmötet 5 maj 2021

Nedan finner du underlag för årsmötet. Underlagen är uppdelade i olika rubriker. Första rubriken är dokument som berör alla sedan har respektive årsmöte, det vill säga L, H och E varsin rubrik.

Underlag som berör alla

Medlemsavgifter och förslag till serviceavgifter för 2022
Revisionsberättelse Mur & Putsföretagen Service AB för 2020
Revisionsmatris för 2020 och företagsledningens uttalande
Verksamhetsberättelse 2020 Mur & Putsföretagen
Verksamhetsplan 2021 2022
Mur & Putsföretagen Service AB för 2020

Underlag som berör E

Förslag avveckling av Mur & Putsföretagens E
Förslag till dagordning Årsstämma Mur & Putsföretagen E 2021
Internrevisionsberättelse Mur Putsföretagen E
Revisionsberättelse Mur & Putsföretagen E för 2020
Mur & Putsföretagen E för 2020

Underlag som berör L

Förslag avveckling av Mur & Putsföretagens L
Förslag till dagordning Årsstämma Mur & Putsföretagen L 2021
Internrevisionsberättelse Mur Putsföretagen L
Revisionsberättelse Mur & Putsföretagen L för 2020
Mur & Putsföretagen L för 2020

Underlag som berör H

Förändringar i Stadgar för Mur & Putsföretagen H 2021
Förslag stadgeändring av Mur & Putsföretagens H
Förslag till dagordning Årsstämma Mur & Putsföretagen H 2021
Förslag till nya stadgar Mur & Putsföretagen H 5 maj 2021
Internrevisionsberättelse Mur Putsföretagen H
Revisionsberättelse Mur & Putsföretagen H för 2020
Mur & Putsföretagen H för 2020

Ärende och motion ska, för att kunna behandlas på huvudorganisationens ordinarie föreningsstämma, skriftligen ha inkommit till styrelsen senast 6 veckor i förväg. Motioner som kommer in senare kan dock behandlas på föreningsstämman om styrelsen så beslutar.

Anmäl ditt deltagande nedan.

Om du röstar med fullmakt – skicka in din fullmakt till johan.onno@roy-stage.paulonova.one snarast, dock senast under tisdagen.

Väl mötta!

Johan Onno
Vd