Smålandsposten – Dags att börja räkna på att en byggnad ska kunna stå i 100 år

Växjö kommunen växer och behovet av nya bostäder i kommunen är stort. Fram till 2030 behövs det byggas drygt 3 500 bostäder i kommunen för att klara den beräknade befolkningsökningen.

Parallellt med behovet av att bygga nya bostäder måste det i Växjö finnas en tydlig medvetenhet om att allt byggande ska vara långsiktigt hållbart och med minsta möjliga klimatpåverkan kopplat till en byggnads livslängd.

Det ligger ett stort ansvar på politiker och tjänstemän i Växjö att skapa bästa förutsättningar för att byggandet i kommunen blir långsiktigt hållbart med minsta möjliga klimatpåverkan. Detta innebär inte minst att noga titta på val av byggmaterial samt en byggnads livslängd.

Sedan den första januari i år är det krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader i Sverige, vilket är bra men det hade varit betydligt bättre om klimatdeklarationen inte endast omfattat byggskedet av en byggnad utan också omfattat en byggnads klimatpåverkan under hela dess livslängd.

Läs artikeln här på Smålandsposten

Medlemmar Här hittar ni medlemsföretag i Mur & Putsföretagen samt medlemskriterier och uppförandekod.

arrow_forward

Kompetensutveckling Mur & Putsföretagen arbetar aktivt med utbildning för sina medlemmar, här finns du mer information om detta.

arrow_forward

Om oss Välkommen till Mur & Putsföretagen, här hittar du våra kontaktuppgifter

arrow_forward