Stadgar för Mur & Putsföretagen

Stadgar upprättade och tagna på årsstämma 2021-05-05 samt på extrastämma 2021-09-27

Stadgar-Mur-och-putsforetagen-FINAL_2021