Stadgar för Mur & Putsföretagen

Stadgar upprättade och tagna på årsstämma 2021-05-05 samt på extrastämma 2021-09-27

Stadgar-Mur-och-putsforetagen-FINAL_2021

Stadgar upprättade för L och E 2020

Stadgar-for-E-mur-och-putsforetagen-2020

Stadgar-for-L-mur-och-putsforetagen-2020

 

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!