Sommartider!

Årsmöte i Jönköping – igen

Så möttes vi återigen ”mitt i landet” då vi genomförde årsmötet 2024 den 23 maj i Jönköping! Vi var i år cirka 100 personer som träffades på det relativt nybyggda Quality Match Hotel i Jönköping för att nätverka, lära oss nya saker och att rigga organisationen så att vår bransch ska kunna ta ytterligare marknadsandelar med murat och putsat. Ett av målen med våra medlemsmöten är att ha en jämn fördelning mellan entreprenörer och leverantörer/återförsäljare samt många intressentmedlemmar. Därför är det kul att nästan 40 procent av deltagarna var entreprenörer i år (totalt 26 stycken entreprenörsföretag)!

Dessutom hade vi återigen nöjet att umgås med våra lärare i Murning och Putsning Klass 1 Jörn Andersson och Tomas Gustafsson (tillika hedersmedlem).

Dagen innan årsmötet så genomfördes golftävlingen traditionsenligt och tävlingen vanns av Robin Klarkner från Brukspecialisten, grattis! Tekniska kommittén för våra nya branschregler hade även ett möte dagen innan årsmötet och där gick vi igenom och godkände de fasadsystem som uppfyller branschreglerna (kallas ”Bilaga 1 – Godkända system enligt Mur & Putsföretagens Branschregler”) inför den externa lanseringen den 3 juni. På kvällen den 22 maj hade vi som vanligt en enklare ankomstmiddag för dels solbrända golfare och de som anlänt till Jönköping i god tid för att kunna vara med från början på torsdag morgon.

Torsdagen inleddes med årsmöte (årsredovisning, protokoll och verksamhetsberättelse för 2023 finns att läsa här där det bland annat beslutades att medlems- och serviceavgifterna hålls oförändrade 2025. Vår ordförande sedan 2022, Anton Axelsson styrde oss som vanligt vant vidare igenom alla punkterna och bland annat valdes följande styrelse:

Ordförande:
Anton Axelsson, Puts o Tegel Nyval 1 år till och med årsmötet 2025

Ledamot
Björn Andersson 2år – 2026                               OMVAL
Jonas Fermelin Wiklund 2 år – 2026 –              NYVAL
Anders Planensten 2 år – 2026                           OMVAL
Frej Josefsson 2 år – 2025
Kenneth Larsson 2 år – 2025
Otto Norling Nyval 2 år – 2025
Jakob Steen 2 år – 2025
Filip Davidsson Nyval 2 år – 2025
Niklas Persson 2 år – 2026                                 OMVAL
Lars Britse 2 år – 2026                                        NYVAL

Suppleant:
Jörgen Österlind 1 år – 2025 –                            OMVAL
Jonny Wallentin 1 år – 2025 –                            NYVAL

Till valberedning valdes
Per Hallgren (sammankallande) – Omval
Magnus Wiberg – Nyval
Thomas Schöld – Nyval
Stefan Wallmark – Nyval

Årsmötet beslutade också om ett stadgetillägg avseende valberedningen (första läsningen). Tillägget redovisas i fet stil nedan.

  • 11 VALBEREDNING

Valberedningen ska bestå av minst fyra (4) personer. Valberedning skall till stämmor lämna förslag på styrelser, ev. kommittéer, revisorer och valberedning. Valberedning utses på årsmöte på förslag av avgående valberedning efter samråd med föreningens styrelse. Ledamöter i valberedning utses för tiden fram till och med nästa årsmöte. Valberedningarna konstituerar sig själva och utser inom sig ordförande. Vid val av valberedning skall beaktas att valberedningen på lämpligt sätt avspeglar medlemskretsen.

Årsmötet avslutades med att tacka en avgående styrelseledamot, Bertil Andersson, samt fyra ur valberedningen som valt att inte fortsätta, Anders Svensson, Fredrik Dahl, Peter Hedlund och Christer Dahlberg. Alla fick en stor applåd, en blomstercheck samt varsin summa insatt på Barncancerfonden i deras namn.

Nya medlemsföretag sedan årsskiftet är

  • Sh-Bygg
  • Blidö Mur & Puts
  • NIMAB
  • Golvmaterial Mur & Puts i Nyköping

Av dessa var Blidö Mur & Puts samt Nimab representerade på plats och de fick berätta lite om sig själva samt mottog traditionellt murslevs-pins samt publikens applåder.

Efter en bensträckare så fortsatte vi med att Gull-Britt Jonasson, vd för Finja, höll ett föredrag om att vara stark i motvind. Helene Hanes, Bebyggelseantikvarie på Statens Fastighetsverk redogjorde för förväntningar och behov hos SFV framöver och vikten av rätt kompetens hos entreprenörerna. Tomas Lööw och Per Hallgren berättade därefter om arbetet med Gesäll- och Mästarbrev samt presenterade utökningen av gruppen.

Från vänster: Ronnie Stjärnvind, Per Hallgren, Anna Adestam, Anders Drakes, Tomas Lööw och Stefan Kanda

Kristian Engberg som varit projektledare för arbetet med att ta fram våra nya Branschregler avseende Puts på isolering och Puts på isolerade system gav alla närvarande den sista uppdateringen inför den externa lansering som sedan skedde den 3 juni. Läs mer om detta i separat del i detta utskick och på vår webbplats.

Som avslutning på förmiddagens aktiviteter fick deltagarna föreningsinformation uppdelat på fyra områden:

  1. Medlemsmöten 2024 (Fasadforum, Årets Fasad och Höstmöte 14 nov)
  2. Kompetensutveckling: CFE grundkurs, Murning & Putsning klass 1
  3. Kompetensförsörjning
  4. Marknadsföring och lobbying – debatt

 

Medlemsmöten
Den 14 november kommer vi att ha Fasadforum, Årets Fasad och Höstmöte i Industrisalen på Storgatan 19 i Stockholm. Nytt för i år är att vi avslutar dagen efter lunchen med Höstmöte och därefter gemensam middag för bara medlemmar. Boka in det redan idag!

Kompetensutveckling
Status i maj 2024 för vår digitala CFE-utbildning är att vi har nu 1653 registrerade användare i utbildningsplattformen, 1260 personer har genomfört CFE-utbildningen varav 865 murare med ID 06-inloggning.
Kursen Murning och Putsning klass 1 går 24-26 september i Stockholm och det finns några platser kvar så om ni vill ha en plats, ring Anna eller boka via hemsidan så fort som möjligt.

Kompetensförsörjning
Vi har beslutat att dela ut ett stipendium på 10 000 kr till den som vinner SM i murning och årets vinnare är Elin Johansson från Piteå. Den 3 juni bjöd vi henne till Stockholm för att ge henne stipendiet och samtidigt visa henne ett pågående renoveringsprojekt i verkligheten. Läs mer om det i egen del i detta medlemsutskick!


Vidare jobbar vi vidare med vårt nationella lärarnätverk på ett 90-tal deltagare. Samarbetar med BYN och Byggföretagen samt skriver debattartiklar ( i SvD i januari och i GP i Juni) om vikten av att det måste lyftas mer om fördelarna med att vara hantverkare och att Bygg- och anläggningsprogrammen runt om i Sverige måste informera om dessa möjligheter bättre.

Marknadsföring och lobbying
Vi är inne på tredje året nu då vi mellan mars och maj bjuder in 100 arkitektstudenter från KTH och 100 arkitektstudenter från Chalmers att mura förband och valv. För andra året så låter vi dessa också prova på att putsa och arbeta med stuckatur. Denna fortsatt långsiktig satsning mot KTH A och CTH A har alltså nått ut till 600 framtida arkitekter som i 99 procent av fallen (min gissning) är nästan saliga att de får pröva på och lära känna dessa material.

Vår PR- och kommunikationsbyrå hjälper oss att nå ut med pressmeddelanden om vikten av att tänka vikten av ökad livslängd och minskat underhåll.

I sociala medier och i branschpress lägger vi ut både redaktionella artiklar och annonser om ”Vackert längre”. Där behöver vi er hjälp – ni är våra bästa ambassadörer så var snälla och gilla och omdela våra inlägg. Till alla er som gör detta – ett stort tack! Ni bidrar till att lyfta våra material och vårt hantverk.

Efter föreningsinformationen så bröt vi för lunch och återsamlades för att pröva ett nytt koncept för eftermiddagen med fokus på teambuilding och tävling. Alla deltagarna delades in i 16 lag med ungefär 6 deltagare i varje lag. Det var helt slumpmässig indelning vilket gav spännande konstellationer som skulle arbeta tillsammans för att bygga en raket som sedan skulle avfyras utanför hotellet samt landa ett rått ägg med fallskärm utan att det gick sönder. Eventbyrån Active-Minds guidade alla igenom bygget och som inspiration hade alla möjlighet att dricka lite öl under processens gång så att man inte blev för uttorkad av allt byggande…

Det finns en hel del bilder och filmer från detta men här nedan ser ni en ögonblicksbild av hur det kunde se ut. Det vinnande laget var team 3 se nedan:

De sköt sin raket (mha tryckluft och vatten) 200 meter upp i luften och landade sitt ägg helt.

Det här momentet var mycket uppskattat och många skratt och applåder ekade mellan husväggarna. Just denna dag sken solen och ljumma vindar (stormstyrka vissa stunder) förstärkte verkligen upplevelsen. Nästa år gör vi något liknande där vi får en chans att umgås under eftermiddagen!

Innan middagen så samlades vi till en fördrink i baren för att sedan sätta oss till bords i den stora salen där vi bjöds på mycket god mat och gott vin. Per Hallgren sjöng som vanligt ”Var redo”. Vår ordförande Anton Axelsson höll ett utmärkt tal och kvällen blev sedan lång och trevlig!

 

Ett stort tack till alla er som kom och som gjorde årsmötet till den fest som det blev och jag hoppas att ni som inte kunde delta i år försöker komma nästa år! Det vi ser fram emot härnäst är Fasadforum, Årets Fasad och höstmöte den 14 november i Stockholm. Denna dag avslutas i år med höstmötet och en gemensam medlemsmiddag så boka in detta i din almanacka direkt så att vi kan ses där!

Dessförinnan ska vi ha sommar, lite ledighet och styrelsen ska träffas för sitt årliga strategimöte i slutet av augusti.

Tack för den här våren och tack alla ni som hjälper murat och putsat byggande genom att ni bland annat delar det vi lägger ut på sociala medier – tillsammans är vi starka och ert engagemang behövs när det blåser!

/Johan & Anna

Vad tyckte du om Årsmötet – vidare till enkät