Medlemsinformation december 2023

Vi närmar oss andra advent och det har börjat bli dags att summera 2023. Jag vill passa på att göra detta samtidigt som jag rapporterar för er som inte kunde vara med, vad som upplevdes under vårt höstmöte, Fasadforum och Årets Fasad den 9 november i Stockholm.

Medlemsmöten

 

Årsmötet 2023

Foto: Anna Adestam, Mur & Putsföretagen

Genomfördes i Jönköping i maj med 120 deltagare där bland mycket annat tre nya hedersmedlemmar
utsågs av styrelsen: Nr 19: Per Hallgren, Nr 20: Thomas Gustavsson, Nr 21: Fredrik Dahl.

Höstmötet

Torsdagen den 9 november samlades vi för att under förmiddagen på Näringslivets Hus i Stockholm delta på bland annat årets Höstmöte i Mur & Putsföretagen. Av nittiotalet deltagare på Höstmötet så representerades slutligen 24 entreprenörsföretag och 14 leverantör/återförsäljare. I och med detta så kunde vi konstatera att cirka 35 procent av entreprenörsföretagen fanns på plats (anmälda var 40 procent). Jättekul att träffa en del nya medlemmar! Det är ett jättebra tillfälle att få nya kontakter och insikter och jag hoppas att vi kan fortsätta att fylla på med ännu fler entreprenörer nästa gång vi ses fysiskt i Jönköping på årsmötet den 23 maj?

Anmäl dig här

Jag tycker att vi är på rätt väg att öka antalet entreprenörer på våra möten och vill uppmana alla att fortsätta prioritera dessa träffar. Det är få tillfällen under året som vi har möjlighet att träffas allihop och i dessa tuffa tider så är det ÄN viktigare att bli starkare tillsammans. Ring runt till dina entreprenörskollegor och peppa varandra att gå den 23 maj i Jönköping!

Foto: Anna Adestam, Mur & Putsföretagen

Fasadforum och Årets Fasad

Cirka 140 personer räknade vi in som mest under eftermiddagens Fasadforum och Årets Fasad. Fasadforum hade i år mycket luft i schemat för välbehövligt och efterfrågat mingel. Många blev nog rätt ”blåsta av stolarna” av det som Amer Mohammed berättade om AI (Artificiell Intelligens) och hur det påverkar oss redan idag men framför allt hur det kommer påverka oss imorgon. Otroligt viktigt att vi är medvetna om effekterna av denna nya teknik och hur det påverkar oss och vår bransch. Därefter fick vi veta vad Byggföretagen och Prognoscenter tror om konjunkturen under 2024. Det kommer bli tuffare innan det blir bättre men fasader behöver renoveras och energieffektiviseras så här finns det möjligheter att hålla sig framme. Sista presentationen under Fasadforum kom från Stefan Hyttfors som levererade ett mycket uppskattat inslag som förmedlade att det finns utrymme för optimism i dessa tuffa tider trots allt!

Enkäten som vi skickade ut visade att en stor majoritet var mycket nöjda med hela dagen och att vi ska träffas fysiskt även framöver. Några tyckte att vi kunde prata lite mer specifikt om fasader på Fasadforum medan några tyckte att programmet var det bästa någonsin.

Sist på agendan var tillkännagivandet av vinnarna i Årets Fasad. Vinnare i år i kategorin Renovering är Storkyrkan i Stockholm och i kategorin Nybyggnad Malmö domstolsbyggnad. Jag och styrelsen vill rikta ett speciellt tack till juryn som återigen gjort ett gediget och proffsigt arbete med att utse två vinnare i mycket tuff konkurrens.

Foto: Per-Anders Johansson

 

Årets Fasad 2023 i kategorin Årets Renovering/Restaurering – Storkyrkan i Stockholm

Vinnarmotivering: Årets Fasad inom kategorin renovering tilldelas ett projekt som genomsyras av gediget hantverk. Här har man fått anledning att gräva djupt i arkiven för att träffa rätt när det gäller val av material, färg, teknik och inte minst de tankar som en gång låg till grund för utformning och gestaltning. Vikten av ett i alla avseenden framgångsrikt renoveringsarbete kan inte överskattas. Juryn konstaterar att resultatet uppfyller alla förväntningar. Detaljnoggrannheten, hantverket med anor från svunna tider i kombination med utnyttjandet av dagens tekniska hjälpmedel har möjliggjort att den här byggnaden återfått en sedan länge förlorad gestaltning. Återigen lyser den i sin prakt och kan bidra till att bära vår historia in i framtiden. Vi gratulerar till ett fantastiskt arbete genom att ge utmärkelsen Årets Fasad renovering till Storkyrkan i Stockholm.

Årets Fasad 2023 i kategorin Årets Nybyggnad – Malmö domstolsbyggnad

Vinnarmotivering: Årets Fasad nybyggnad fångar stadens historiska värden samtidigt som utförandet tydligt återspeglar dagens influenser gällande material, funktionalitet, ljus och symmetri. Den här imponerande byggnaden bidrar starkt till det omkringliggande stadsrummets prägel av nytänkande, framåtanda och rörelse. Arbetsgruppen bakom projektet har framgångsrikt utnyttjat olika material och lösningar till en dynamik som har förutsättningar att attrahera betraktarens öga i såväl höjd som bredd. Gestaltningen signalerar byggnadens funktion där en av vårt samhälles viktigaste grundstenar ska förvaltas. Utförandet är av högsta klass från ritbord till färdigställande. Vi gratulerar till ett fantastiskt resultat och presenterar vinnaren av Årets Fasad nybyggnad 2023: Malmös nya domstolsbyggnad.

Läs mer om vinnarna och
de nominerade på vår webbplats.

Medlemsläget

Under 2023 har vi fått sex nya entreprenörsmedlemmar!

Stockholms Bygg & Fasad, Jubels AB, Bricks & Lime, Kristianssons Bygg & Mureri, Västkustens Mur & Kakel och Nort Pol AB.

Tyvärr har några också lämnat oss under året på grund av konkurser, ändrade förhållanden och prioriteringar (sju entreprenörer och två leverantörer).

Strategi och mål

I september genomför styrelsen varje år ett strategimöte. Detta arbete ligger till grund för den Affärsplan som vd upprättar. Nedan har jag saxat in målen beslutade av styrelsen:

Under 2024

 • Ska Mur & Putsföretagen ha minst fem debattartiklar publicerade i svenska tidningar
 • Ska andelen entreprenörsmedlemsföretag som deltar på årsmöte (24 st 2023) och andra event som arrangeras av Mur & Putsföretagen öka med 20 procent jämfört med 2023.
 • Ska branschreglerna ha fastställt kapitel som behandlar tegel och murverk.

Inom tre till fem år

 • Ska Mur & Putsföretagens Branschregler hänvisas till i alla förfrågningsunderlag som berör puts på isolering och puts på ventilerade system.
 • Ska minst hälften av alla förfrågningsunderlag som efterfrågar murat eller putsat, ange att anbudslämnande företag är antingen medlemmar i Mur & Putsföretagen eller att anbudslämnande företag/entreprenör ska ha personal som har CFE-grundkurs registrerat på sitt ID06-kort.
 • Ska Mur & Putsföretagen ha alla dominerande aktörer inom murat och putsat byggande i Sverige som medlemmar i branschföreningen.
 • Har puts ökat sin attraktivitet hos föreskrivande led/beställare/arkitekter med tio procent och tegel med fem procent mot 2023 års nivå.
 • Ska andelen gymnasieelever som väljer murning ha ökat med minst 10 procent jämfört med 2023 års nivåer
 • Ska minst hälften av branschföreningens entreprenörsmedlemmar delta på föreningsmöten

Marknadföring/
lobbying

 

Under avdelningen långsiktig marknadsföring så har vi i år arrangerat praktisk murning SAMT praktisk putsning (premiär i år) för 100 arkitektstudenter från KTH och 100 arkitektsstudenter från Chalmers. Övningarna har kunnat genomföras med hjälp av många fantastiska medlemsföretag och utvärderingarna från studenterna har varit extremt positiva. Ni kan läsa mer om detta och se bilder på vår webbplats här

Vi startar under oktober upp ett samarbeta med en ny PR- och Kommunikationsbyrå, ANPR, vilka är erkänt duktiga på att synliggöra sina kunder och budskap. När vi syns i olika kanaler framöver, passa på att dela med kommentar så blir effekten potentiell och så bidrar ni till att öka det murade och putsade byggandet! De stora målen är att:

 • Öka kännedomen om Mur & Putsföretagens varumärke.
 • Lyfta fram Mur & Putsföretagen som den främsta experten på fasadfrågor.
 • Få fler medlemmar till Mur & Putsföretagen.
 • Skapa positiv publicitet för Mur & Putsföretagen.
 • Äga frågor/problem inom framtidens byggande.

Under 2023 har jag fått en del debattartiklar publicerade: Bland annat om att klimatdeklarationerna haltar och att livslängd och underhåll behöver prioriteras mera! (Altinget). ”Orimligt att klimatkrav inte tar hänsyn till en byggnads livslängd”.

Om murarbrist i Jönköpingsposten 23 maj ”Brist på murare – risk för eftersatt underhåll i Jönköping”

På temat klimatdeklarationer och livslängd är vi 12 branschföreningar som försöker få in en artikel i DI Debatt alternativt SvD under november/december.

Mur & Putsföretagen arbetar aktivt med hemsidan och bättre navigering och mer spännande, relevant information. Arbetet fortsätter in i 2024-25. Vi deltiog med Byggföretagen på Järvaveckan i somras. Våra kanaler på sociala medier växer i antal följare sakta men säkert. (Här kan ni hjälpa till genom att dela det vi lägger ut och gärna med en positiv kommentar?)

Kompetensförsörjning murare

Att det finns en brist på murare är ingen nyhet. Cirka 500 murare skulle behöva anställas enligt våra uppskattningar. Samtidigt utbildas färre än 50 på gymnasier och yrkesvux-utbildningar i Sverige. För att marknadsföra yrket så är vi med på gymnasieskolornas programråd vid de tillfällen där vi får information om detta. Vårt lärarnätverk som vi startat består av 65 kontakter runt om i Sverige och vi bearbetar dem för att berätta att vi finns och att det finns ett 70-tal företag hos oss som skulle kunna erbjuda praktikplatser.

För en vecka sedan var vi på Gymnasiemässan i Fyrishov i Uppsala där 5000 högstadieelever för se vilka yrken som finns. Vi ställde ut och i samarbete med Jällagymnasiet murades det en pizzaugn i montern för att intressera ungdomarna att komma fram och ställa frågor.

 

Jag höll ett föredrag på yrkesvuxutbildningsmässan Yrke & Framtid i höstas där vi också kunde förmedla murarlärare till
företaget Movant som arrangerar vuxenutbildningar.

CFE – digital kurs för framför allt produktionspersonal

Styrelsen har beslutat att all produktionspersonal ska ha gjort vår CFE-grundkurs.

I dagsläget ser det ut så här: 1563 stycken registrerade i utbildningsportalen och 1161 personer som har genomfört CFE-grundkurs. Det återstår ett par hundra som jag och Anna nu ringer runt till och hjälper på traven.

Tillgängliga språk är nu förutom svenska, engelska, polska, albanska, arabiska, rumänska och serbiska.

Målet är att vi i och med denna utbildning hos era medarbetare kan göra att medlemsföretag efterfrågas mer i olika upphandlingar.

Murning och Putsning Klass 1

Två utbildningstillfälllen har genomförts under 2023, i januari och september. Nästa tillfälle planeras till 24-26 september 2024 om det inte efterfrågas tidigare.

Anmäl dig här

Kulturhantverkstipendiet
samt gesäll och mästarbrev

Pandemin pausade verksamheten och finansiering av detta med 50 000 kr per år sker bara från Mur & Putsföretagen i dagsläget. Vi har starka stiftare i Statens Fastighetsverk, Svenska Kyrkan, Stadsholmen, Reinhold Gustavssons stiftelse, Murmestarembetet och HIGAB. Vi har tagit fram en ny avsiktsförklaring med fokus på kvalitet mot kvantitet och där en stipendiat utses och marknadsförs. Filmer från kulturhantverksarbeten kommer klippas och marknadsföras. Vi har även bidragit med 10 000 kr för att en ny webbplats hos Sveriges Hantverksråd ska kunna kopplas till våra stipendier samt gesäll och mästarbrev.

Vi har en grupp i föreningen som arbetar med gesäll- och mästarbrevsfrågor; Per Hallgren, Tomas Lööw, Anders Drakes och Anna Adestam. Syftet med gruppens arbete med gesäll och mästarbrev är att möjliggöra för våra medlemmar att utveckla sina murare till gesäller och mästare genom att tillhandahålla administration, kontroll, information och ekonomiskt stöd till blivande gesäller och mästare. Under 2023 genomfördes och godkändes ett gesällprov. Målet är 1-2 gesäller per år och i nära framtid ett mästarprov. I dagsläget finns det 3-4 intresseanmälningar vilket är minimum för att genomföra en sådan process. Vi siktar på att genomföra ett mästarprov under 2024 (Q4).

 

I dagsläget finns det 27 murargesäller och 24 murarmästare.

Medlemskap i andra
nätverk och föreningar

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council för att våra material och deras positiva egenskaper ska lyftas fram på bästa sätt. Konferensen Building Sustainability i slutet av november besöks av mig och jag kommer rapportera tillbaka till er under våren.

Vi är medlemmar i föreningen Tungt Murat och Putsat Byggande (TMPB) i Lund. I detta nätverk sker mycket kompetenshöjning inom bland annat omfogningsbehov av tegelfasader.

Mur & Putsföretagen är också numera en fullvärdig och finansierande medlem/deltagare i SIS arbete med standardiseringsarbete för Mur & Puts. I och med detta så har vi rätt till och möjlighet att placera 1-2 deltagare i tekniska kommittén TK 180 (kunniga och intresserade av standardisering av våra material) att representera oss med mål att kommunicera in i kommittén och att rapportera till alla Mur & Putsföretagens medlemsföretag det som framkommer i standardiseringsarbetet. Dvs det är bransch-hatten på och dessa två platser i kommittén är finansierad av oss.

Kommittén har två möten per år. Detta kan resultera i specifika arbeten som till exempel standardisering av Lerputs.

Kontakta mig om du är intresserad att ta en av dessa två den platsen.

Läs mer på kommitténs hemsida hos SIS

Till slut vill jag och Anna tacka för det här året och framförallt alla er som lagt ner arbete i olika sammanhang för att
Mur & Putsföretagen ska kunna arbeta för att öka det murade och putsade byggandet.

Nästa år hjälper vi varandra ännu mer, krokar arm och tar oss igenom de lite tuffare tiderna – starkare tillsammans!

God Jul och Gott Nytt År så småningom.

Önskar vi på kansliet

Johan och Anna