Murning och putsning Klass 1

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten och putsarbeten klass 1 på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal. Kursens innehåll: Allmän del, Murteknik och Putsteknik.

I Mur & Putsföretagens ”Medlemskriterier för entreprenörer” står det:

I Mur & Putsföretagen-E företag skall en väsentlig andel av arbetsledande personal och helst alla utbilda sig i ”Murning och Putsning klass 1”

Mur & Putsföretagen anordnar denna kurs oftast i november månad i Svenskt Näringslivs lokaler på Storgatan 19, Stockholm.

Kursavgif

17.000:- (8.500:- för medlemsföretag i Mur & Putsföretagen)

Utbildningsprogram

Mur & Putsföretagens kurs Murning och putsning Klass 1 är en tre dagars internatkurs som ger behörighet att leda murningsarbeten som enligt Boverkets föreskrifter EKS (Boverkets föreskrifter för tillämpning av Eurokod) ska genomföras i utförandeklass 1.

Kursen är den enda i Sverige som ger motsvarande behörighet. Murverk i byggnader med mer än två våningar och plats armerat murverk ska, med vissa undantag, utföras i utförandeklass 1, enligt Boverkets föreskrifter EKS (för tillämpning av Eurokoder i Sverige).

Innehåll

Det kunskapsinnehåll som finns i CFE 1 och CFE 2 återfinns i stora drag i Klass 1-kursen, och utvecklas ytterligare i sistnämnda. Dessutom byggs i Klass 1-kursen på med följande delar:

  • AMA HUS, kapitel L (puts)
  • AMA HUS, kapitel F (murverk)
  • Betonglagning
  • Redovisning av murverkskonstruktioner på ritningar och i beskrivningar
  • Murverkskonstruktioner enligt Eurokod SS-EN1996-1-1
  • Murverkskonstruktioner enligt Eurokod 1996-2
  • Föreskrifter om murverkskonstruktioner i EKS 10

Såväl putsdelen som murverksdelen avslutas med tentamen. Vid godkänt resultat på tentamina och närvaro på kursen erhålls intyg om att man gått kursen, med betyg godkänt.

 

Utbildningsprogram i Mur & Putsföretagen

CFE
Murning och putsning klass 1
Mur & Putsföretagen samarbetar med branschens större leverantörer och med CBI – Betonginstitutet.

Frågor och anmälan
För mer information kontakta Mur & Putsföretagens kansli.

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!