Medlemsinformation december 2022

Då kan vi snart summera ytterligare ett år. 2022 har varit året då vi äntligen kunde träffas igen – men med mer perspektiv på om vi verkligen behöver träffas fysiskt som vi gjorde innan pandemin?

 

Jag tror att det är oerhört viktigt att hitta en bra mix av fysiska och digitala möten. Vi behöver träffas, framförallt i en branschförening, så jag uppmanar alla medlemmar att försöka prioritera detta under 2023!

Året har annars präglats av ett antal stormar som obehagligt nog inträffat ungefär samtidigt. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har påverkat hela världen och fått hela världen att abrupt vakna upp till en ny verklighet och detta har i sin tur lett till andra kriser och stor osäkerhet. Vi måste dock trots allt kunna hålla fler tankar i huvudet samtidigt och fortsätta att utveckla och utvecklas för att bli mer hållbara, mer robusta och mer energieffektiva. Vår bransch har mycket att bidra med vad gäller detta. Vi har bra, hållbara material och duktiga entreprenörer som jobbar för att göra skillnad. Ett positivt besked fick vi häromveckan då Cementfrågan verkar ha lösts på lite längre sikt och skapar visst lugn på det området.

Nya branschregler under utveckling
Under året har vi kommit långt i projektet med att ta fram branschkriterier och branschregler. Projektet drivs av Kristian Engberg och tillsammans med ett stort antal medlemmar i föreningen. Målet är att vi under 2023 kommer kunna lansera detta. Här leder vi utvecklingen och det är mycket bra timing kopplat till att Boverket tar fram ny BBR 2024.

Digitala grundkursen CFE
Vår digitala utbildning CFE har vi kopplat ihop med ID06 för produktionspersonalen i våra entreprenörsmedlemsföretag. Den kan nu göras på svenska, engelska och polska. Vi behöver veta vilka övriga språk som ska prioriteras så maila eller ring oss och berätta tack. Styrelsen har beslutat att innan den 1 mars 2023 ska all produktionspersonal ha genomfört denna utbildning.

Lobbying/marknadsföring
De nya klimatdeklarationerna som infördes den 1 januari 2022 är bra men de ”haltar”. De tar bara hänsyn till byggskedet (A) och inte förvaltning och deponiskedet. Ett byggmaterial som kan se bra ut i skede A kan vara direkt uselt under resten av dess livslängd ur ett koldioxidutsläpps- och underhållsperspektiv. Detta har KTH kunnat konstatera i en av de rapporter som de publicerat. Därför har jag under 2022 publicerat ett antal debattartiklar om detta i bland annat VLT, Kristianstadsbladet Norrköpings Tidningen Jönköpingsposten och på Altinget.se. Jag belyser att livslängd och underhåll för ett byggmaterial måste belysas och omvärderas.

Kampanjen Vackert Längre har fortsatt under året med olika annonsinsatser i branschtidningar och i Sociala medier.

Medlemsmöten
Vi hade ett årsmöte i Göteborg i maj med 130 personer som deltog från medlemsföretagen. Spännande talare som Kjell A Nordström och Ola Serneke och härligt mingel. Ni kan läsa mer detaljerat om detta i vårt medlemsbrev från i maj.

Höstmöte, Fasadforum och Årets Fasad genomfördes den 10 november i Stockholm där höstmötet på förmiddagen gästades av cirka 80 personer och efter lunch öppnades portarna för externa gäster. Totalt var vi cirka 120 personer som minglade under eftermiddagen, lyssnade på föredrag och avslutade med att tillkännage vinnarna i Årets Fasad 2022. Torns församlingsgård i Lund och Kronprinsen i Malmö vann i år. Läs mer om detta här

Det var mycket uppskattat men till nästa år ska vi se till att fler kan sitta under föredragen och vi kommer antagligen dela upp höstmöte och Fasadforum/Årets Fasad i två tillfällen varav höstmötet ser ut att bli interaktivt webinarium. Boka in Fasadforum och Årets fasad den 9 november 2023 redan nu!

Medlemsläget
Nya medlemmar under året är Byggkollen (ny intressentmedlem), Ställningsentreprenader Stockholm City (ny intressentmedlem), RBA Roberts Bygg och anläggning (vann bla Årets Fasad 2021) (ny entreprenörsmedlem) samt Västkustens Mur & Kakel (ny entreprenörsmedlem).

Tyvärr lämnar följande företag oss som medlemmar from 1 januari 2023 men vi hoppas att de ser värdet i att återvända inom kort. GMM i Skåne, JM (vars fasaddel numera är en del av JM AB) , Elite Accounting (intressentmedlem)

Ny standard för murarställningar!?
Mur & Putsföretagen har under sommaren 2022 påbörjat en dialog med STIB (Ställningsbyggnadsentreprenörerna) om att ta fram en standard för murarställning!

Då det ofta är olika hur väl en ställning är anpassad för murning så har vi startat en dialog med STIB (Ställningsbyggnadsentreprenörerna) om att ta fram en standard för murarställning! Första mötet genomförde vi innan sommaren och med från Mur & Putsföretagen är Mats Pettersson, Murbiten, Mats Morell, Front, Anders Svensson, Allt i murning. Förutom STIB så deltar företagen Xervon och Plusmontage. Vi har nu haft möten på var sitt håll och den 4 oktober genomförde vi en gemensam Workshop där målet var att enas om ett utkast på murarställningsstandard. Mer om detta under 2023.

Praktisk murning och putsning

Under 2022 har vi låtit 100 arkitektstudenter från KTH och 100 arkitektstudenter från Chalmers att pröva på praktisk murning med stor succé! Vi kommer att göra detta även under 2023. Ni kan läsa mer om detta på vår webbplats.

Dessutom har vi en plan att i maj göra en övning i Praktisk putsning med 100 arkitektstudenter från KTH.

Uppdateringar i KMA Online
Vi har gjort vissa uppdateringar i KMA Online. Om du inte har laddat ner vår KMA Online till ditt företag så maila oss.

Det är gratis och ett fint medlemsvärde. Arton av våra medlemsföretag använder detta verktyg idag! Läs mer om uppdateringarna på vår medlemsportal

Kompetensförsörjning – Mur & Putsföretagens Lärarnätverk
Vi gick ut med en uppmaning till alla gymnasieskolor med Bygg- och Anläggningsprogrammet i Sverige och bad om respons för att kunna hjälpa de med murarinriktning.
Detta resulterade i ett antal svar där de söker kontakt med er lokalt för att få hjälp med praktikplatser mm. Ett utmärkt sätt att lära känna ungdomarna inför framtida anställning?  Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Gesäll-, Mästarbrev, Kulturhantverksstipendiet
Vi har under året gett tre murare möjlighet att kompetensutvecklas genom Kulturhantverksstipendiet. Planen är att ytterligare tre stycken ska ut i projekt 2023.

Gesäll- och mästarbrev – Mur & Putsföretagen kommer under januari 2023 genomföra ett webinar för utbildningsansvariga där vi berättar mer om hur du går tillväga när du ansöker till gesäll och mästarbrev.

Prioriterade aktiviteter 2023
Styrelsen har också i september prioriterat nio större insatsområden och uppdragit åt vd och kansli att arbeta med under 2023. Dessa är Putsens status, Kompetensförsörjning, Marknadsföring/Lobbying, Mer affärer genom medlemskap, Kvalitetssäkring, Kompetensutveckling, Hållbarhet, Branschregler och medlemskommunikation.

Dessa aktiviteter har vi egentligen jobbat med aktivt under många år bland mycket annat men vi målsätter dessa och blir ännu mer konkreta i vårt arbete med att lyfta murat och putsat byggande.

 

Till slut, tack för allt engagemang under 2022!

Jag och Anna på kansliet önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Tillbaka till medlemsinformation