Kronprinsen - Nominerad till renovering/restaurering 2022

Foto: Fojab

Beskrivning av objektet
Kronprinsen från 1964 är ett av Malmös högsta hus och viktigaste landmärken. Byggnadens karakteristiska
fasad har få motsvarigheter när det gäller samtida arkitektur i Sverige. Den består av nära två miljoner mosaikplattor i skiftande nyanser med en gradvis övergång från mörkt till ljust.
Utgångspunkten för renoveringen var att behålla byggnadens karaktär, effektivisera mönstersättningen av 1,9 miljoner klinkerplattor och minimera störningarna under byggtiden för hyresgästerna. Tillsammans med samverkansentreprenören NCC och Fasadglas som tillverkade fasadelementen utvecklade FOJAB ett system för att montera en helt ny fasad, inklusive fönster, utanpå den gamla. Först när den nya fasaden var på plats togs de gamla fönstren ner.

Nytt klinker har tagits fram i samarbete med IFÖ, som genom sitt arkiv varit behjälpliga med ursprungsrecept på kulörer, glasering och utförande. I ursprungsfasaden fanns vissa synliga skarvar i mönstersättningen, men på den nya fasaden har klinkerarkens utformning och placering optimerats med hjälp av en specialskriven algoritm och en helt sömlös blå gradient skapats från bas till topp. Smygar, fönsterbleck och fasadkrön är gjorda av strängpressade aluminiumprofiler, som utformas så att språng som annars skapar skuggverkan på fasad minimeras.

Med renoveringen av fasaden har vi kunnat återskapa unika arkitektoniska värden och förlänga byggnadens livslängd så att den kan glädja Malmöborna i ytterligare femtio år. Att ta vara på våra äldre byggnader är inte bara viktigt ur klimathänseende. De spelar också en viktig roll i berättelsen om stadens historia och dess identitet.

Se filmen om hela byggtiden här

 

Tillbaka till alla bidrag