Information från Wienerberger

Samgåendet mellan Wienerberger och Egernsund.

Wienerbergers förvärv av Egernsund Tegl och sammanslagningen av de två företagen är per den 7 november godkänt.

Den nya verksamheten omfattar försäljningsorganisationerna i Sverige, Danmark och Norge. I den nya verksamheten ingår också Wienerbergers existerande tegelfabriker i Sverige och Danmark samt Egernsunds fabriker i Danmark; Vesterled Tegelbruk, Helligsö Tegelbruk, Egernsund Tegelbalkar samt Bachmann blådämpningsenhet.

Totalt har det nya företaget fem danska och två svenska fabriker.

I Sverige kommer försäljningen av Vesterled och Helligsö tegel att ske via Wienerberger AB.

Sammanslagningen mellan Wienerberger och Egernsund ger oss möjlighet att satsa ännu mer på teknisk rådgivning, hållbarhet och digitalisering.

Vi ser fram emot att under de närmaste månaderna träffa er och informera om det nya upplägget och den framtida tegelportföljen.

För ytterligare information kontakta
Verkställande Direktör Bengt Beverin
Telefon: 040 28 70 73