Här är de nominerade till Årets Fasad 2023

Det är nionde året som priset delas ut och nu är det klart vilka bidrag som är nominerade till finalomgången av Årets Fasad. Av alla fantastiska bidrag valde juryn att nominera sex stycken till en slutomgång. Tre stycken i kategorin nyproduktion och tre stycken i kategorin renovering. Dessa presenteras nedan. 

Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Bakom priset står Mur & Putsföretagen – branschföreningen för murat och putsat byggande. Tävlingen syftar till att uppmärksamma byggande som bidrar till vackra, intressanta, spännande, hållbara fasader och byggnader. 

 

DE NOMINERADE BIDRAGEN ÄR (utan inbördes ordning) 

 

Nyproduktion: 

 Liseberg Grand Curiosa Hotel

Beställare: Liseberg AB
Arkitekt: Wingårdh Arkitekter Arkitektkontor AB
Totalentreprenör: NCC Sverige AB
Fasadentreprenör: AB Kovenda och Olofssons Fasadputs & måleri Bygg AB
Viktiga aktörer: Wienerberger AB, Sto Scandinavia AB
Typ av fasad: Tegel, puts och stuckatur 


Malmö domstolsbyggnad 

Beställare: Castellum
Arkitekt: Henning Larsen Architects / BSK Arkitekter
Totalentreprenör: PEAB Sverige AB
Fasadentreprenör: Murbolaget AB (tegelfasad), KG Constructions Group (glasfasad) 
Viktiga aktörer:  Wienerberger AB (tegel), KG Constructions Group  (glasfasad)
Typ av fasad: Tegel och glasfasad 


Ordonnansen Västra Gärdet 

Byggherre: Aros Bostäder
Arkitekt: Eva Ryberg, Semrén-Månsson
Fasadentreprenör: SEHED Bygg
Viktiga aktörer: Finja Betong, Projektledaren Mattias Gustavsson SEHED & framför allt murarlaget på SEHED Bygg
Typ av fasad: Puts 

 Se nomineringsfilm här

 

Renovering:

Storkyrkan

Byggherre/Beställare: Stockholms Domkyrkoförsamling
Arkitekter: AIX arkitekter
Byggnadsantikvarie: Laserna Restaurering

Projektledning/Byggherreombud: Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB
Generalentreprenör: M3 Bygg AB
Fasadentreprenör: Puts och Tegel i Örebro AB
Viktiga aktörer: Puts och Tegel i Örebro AB – Putsentreprenör, Larsson och Örnmark Målerifirma – Målerientreprenör, AB Oskar Jansson Plåt & Smide – Plåtentreprenör, Närkesten Entreprenad AB – Stenbyten i fasad, LI Tak – Timmermansarbeten, Sydställningar – Ställningsentreprenör, Målarkalk.
Typ av fasad: Puts och sandsten 

 

Brf Hornblåsaren, Stockholm

Byggherre:
Jan Schönborg Byggkonsult AB
Beställare: Brf Hornblåsaren
Fasadentreprenör: Kumla Fasadteam
Viktiga aktörer: Stuckatur: Stoneform AB, Balkonger och terrasser: LN Balkong & Bygg AB, Plåtarbeten(koppar): Ahlins Plåt, Ställning: Opal  Smidesräcken och glasräcken: JJ Smide AB
Typ av fasad: Rivputs och stuckatur  

 

Dicksonska Palatset i Göteborg

Byggherre: Higab
Brukare: Higab, Projektledare Ulf Bengtsson
Generalentreprenör: FO Peterson

Fasadentreprenör: Tegelfogen
Arkitekt:Liljewall arkitekter genom Lars Olausson ansvarig arkitekt
Elin Karlsson handläggande byggnadsingenjör, Karl Palmberg medverkandearkitekt och ansvarig för förstudien.

Antikvarie: Martin Lindholm, Lindholm restaurering, som är byggnadsantikvarie i projektet
Viktiga aktörer: Tegelfogen, traditionell stuckatur, Bror Ericsson måleri, Hisingsstads plåt AB
Typ av fasad: Puts, stuckatur och plåt 

Se nominerings film här

 

JURY
För att säkerställa att alla bidrag får en objektiv bedömning är juryn sammansatt av branschexperter från olika områden. Juryn består av branschexperter och de har bedömt efter kriterierna, gestaltning, hållbarhet/ekonomi, innovation och utförande/hantverk.

I juryn sitter Malin Pappila, arkitekt, ÅWL Arkitekter, Roger Pohjanen, senior rådgivare, Riksbyggen, Catherina Fored, arkitekt, vd Gnestahem, Per-Anders Johansson, arkitekt, konsult, specialist kulturbyggnader, Roger Blomqvist, elingenjör företräder Byggbransch-föreningarna i Sverige, Gino Carinci, fasad entreprenör och grundare till Åby Fasad AB och Johan Onno, civilingenjör, KTH, vd Mur & Putsföretagen.

PRISUTDELNING
Av de nominerade bidragen kommer två vinnare att tillkännages, en i varje kategori, den 9 november i Stockholm. Prisutdelningen sker direkt efter Fasadforum. Mer information kommer att finns på murochputsforetagen.org

Fasadforum är Mur & Putsföretagens arena för nätverk och kunskap kring fasader med högintressant program och normala år även ett värdefullt mingel med branschens entreprenörer, leverantörer, arkitekter och byggherrar.

 

 Se bidrag här

Vidare till Fasadforum & Årets Fasad