Fasadgruppen rekryterar Johan Claesson som Affärsområdeschef i väst

Johan Claesson har mångårig erfarenhet av branschen och kommer närmast från rollen som Affärsområdeschef på STO Scandinavia AB där han hade ekonomiskt och tekniskt ansvar i Norden. STO Scandinavia AB utvecklar och producerar produkter och systemlösningar inom Fasad, Interiör, Golv och Betong.

Fasadgruppens affärsmodell bygger på en decentraliserad struktur där dotterbolagen verkar under egna varumärken och ansvarar för kund, försäljning, produktion och projektkalkyl. Via affärsområdena sker sedan delning av best practice och resurser, identifiering av korsförsäljningsmöjligheter och gemensamma säljinitiativ.

Läs mer i Fasadgruppens pressmeddelande här >>