Foto: Anna Adestam, Mur & Putsföretagen
Foto: Anna Adestam, Mur & Putsföretagen

 

 

Enkät- Fysiskt event – Praktisk putsning maj 2023

Vi hoppas du har möjlighet att svara på några frågor om eventet, det tar några minuter.
Dina synpunkter är värdefulla!

Mvh

Mur & Putsföretagen

 

Enkät - Praktisk putsning maj 2023

Enkät - Praktisk putsning maj 2023

  • Station 1 - Mineralisk puts (där du bland annat fick prova på att dra en list)

  • Station 2 - Organisk puts (där du bland annat fick prova på att färga)

  • Station 3 - Stuckatur (där du bland annat fick prova på att gjuta i form)

  • Generell fråga