Enkät- Fysiskt event – Praktisk murning + putsning september 2023

Vi hoppas du har möjlighet att svara på några frågor om eventen, det tar några minuter.
Dina synpunkter är värdefulla!

Mvh

Mur & Putsföretagen

  • Praktisk murning (4-6 september)

  • Station 1 - Mineralisk puts (11-12 september)

  • Station 2 - Organisk puts (där du bland annat fick prova på att färga) (11-12 september)

  • Station 3 - Stuckatur (där du bland annat fick prova på att gjuta i form)(11-12 september)

  • Generell fråga