Enkät
Fysiskt event – Årsmöte 2023

Vi hoppas du har möjlighet att svara på några frågor om eventet, det tar några minuter.
Dina synpunkter är värdefulla!

Mvh

Mur & Putsföretagen