Ekonomisk hållbarhet i dubbel bemärkelse

Tegel och puts störs minimalt av väder och vind och står kvar år efter år.

Något som inte är lika lätt att se med blotta ögat är hur hållbarheten ser ut i ett ekonomiskt perspektiv.

Faktum är att kostnaderna för underhåll är mycket låga för murade och putsade fasad. Under byggnadens och dess fasads livscykel, som bör räknas på minst 100 år, blir de ekonomiska och miljömässiga fördelarna allt tydligare och framträdande.

 Kontakta oss gärna