Branschregler – Ytterväggar – Puts på isolering och puts på ventilerade system

 

Mur & Putsföretagens Branschregler – ytterväggar (MPB); Puts på ­isolering Puts på ventilerade fasadsystem, har till syfte att säkerställa en fuktsäker fasadkonstruktion med avseende på utifrån kommande fukt.

Anvisningarna baseras på svenska mur- och putsbranschens ­samlade erfarenheter kring hur man skapar robusta och hållbara fasader och fasadsystem.

Avsikten är att MPB ska fungera som ett hjälpmedel för Leverantörer och Entreprenörer men även för Projektörer och arkitekter. ­Skriften uppfyller de krav som Boverkets byggregler, för närvarande BBR 29, ställer på fasadytor och fasadbeklädnader.

Branschreglerna administreras av Mur & Putsföretagens Tekniska Kommitté. MPB omfattar de fasadlösningar och konstruktioner som närmare beskrivs i detta dokument.

 

 

Branschregler - Ytterväggar - Puts på isolering och puts på ventilerade system

Kontaktpersoner i Mur & Putsföretagens Kansli och organisation

Anna Adestam

Mur & Putsföretagen

Marknadskoordinator

Johan Onno

Mur & Putsföretagen

VD

Tekniksektion - Branschregler kap Puts på isolering och puts på ventilerade system

Anders Wittingfors

Lip

Christian Carlsvärd

Weber

Jacob Steen

Brukspecialisten AB

Sammankallande

Johan Onno

Mur & Putsföretagen

VD

Johan Schiller

Combimix

Kent Hankvist

Sto Scandinavia AB

Martin Varma

Finja Betong AB

Mikael Bollvik

DAW Nordic