Fasadgruppen expanderar i Danmark genom förvärv av Cortex

Som Fasadgruppen meddelar via pressmeddelande och på sin hemsida fortsätter de att stärka sin nordiska position genom att förvärva Cortex, ett ledande danskt företag inom fasadunderhåll och renovering.

Cortex grundades 1991 och är idag ledande inom fasadunderhåll och renovering av fastigheter i Danmark. Fasadrengöring är en del av processen att renovera fasader, vilket innebär att de rensar fasaderna från bland annat gamla färgskikt och föroreningar, murbruk, smuts, klotter och puts. Företaget erbjuder även ett membransystem, där de för in rostfria fuktbarriärer i tegelgrunder för att undvika fuktskador i fastigheten. Bland tidigare projekt har Cortex bland annat utfört renoveringsarbeten på många av Danmarks historiskt viktigaste monument. Verksamheten utförs rikstäckande Danmark och huvudkontoret ligger i Hvidovre. Bolaget har cirka 40 anställda och omsatte under verksamhetsåret 2019 cirka DKK 40m.

Genom förvärvet stärker Fasadgruppen sin närvaro i Danmark och därmed sin position som Nordens största fasadkoncern. Inom gruppen finns efter förvärvet 20 bolag, varav två i Danmark och ett i Norge. Alla bolag arbetar under sina egna varumärken och utvecklar starka positioner på sina respektive lokala marknader, samtidigt som de drar nytta av regional styrka, samarbete och erfarenhetsutbyte inom koncernen.

Läs hela pressmeddelandet PR_Cortex_dansk