Morneon Fasad AB

Morneon Fasad AB är en fasadentreprenör som utför totalentreprenader inom fasadrenovering. Med våra kompetenta tjänstemän tillför vi mervärde till våra beställare. Detta uppnås bäst i ett tidigt skede så att budget för projektet kan hållas och risken för oönskade merkostnader i projekten tillkommer. Vi strävar efter att de investeringar som våra beställare gör blir så riskfria som möjligt samt ger förutsättningar för upprätthållande av god styrfart i förvaltningsskedet. Vi vill hålla en ambitionsnivå där den renoveringsfria tiden blir så lång som möjligt i alla delar. Tjänster som Morneon Fasad AB erbjuder är t.ex. fasadrenovering, balkongrenovering, takomläggning, fönsterbyte, fönsterrenovering, tilläggsisolering med putsad fasad, betongrenovering samt besläktade tjänster. Genuint och beprövat hantverk garanterar hög kvalité. Vår strävan är att vara den ledande aktören i branschen. Morneon Fasad AB har ett verksamhetsområde som täcker sydvästra Skåne och våra kunder är fastighetsägare - såväl privata som allmännyttiga - samt bostadsrättsföreningar och byggföretag. Morneon Fasad AB tillhandahåller kundanpassade lösningar och kan bistå i projektering och bygglovsprocessen. I vårt nätverk finns arkitekter och konstruktörer samt andra sakkunniga som kan vara nödvändiga för att få startbesked såsom fuktkonsulter, brandingenjörer och ljudkonsulter m.m. Morneon Fasad AB strävar efter ständig förbättring av verksamheten, inklusive etablering av goda och varaktiga kundkontakter. För att nå detta mål arbetar vi kontinuerligt med att utveckla tillförlitliga interna styrsystem anpassade efter högt ställda krav samt med övriga metodförbättringar i det dagliga arbetet. Detta innebär bland annat en noggrann egenkontroll av verksamheten med krav på samarbete mellan avdelningar och individer i den egna organisationen och med större engagemang som följd. Våra kunder är våra bästa referenser. Det är en gammal sanning att nöjda kunder ger nya uppdrag. Vill du veta mer om våra uppdrag och våra referenser? Kontakta oss gärna via telefon eller mejl, eller läs mer om våra tjänster och tidigare referensprojekt på bloggen. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. För företag är lönsamheten viktig och en förutsättning för överlevnad. För att minimera miljöpåverkan finns det numera god kunskap och flera miljösatsningar kan leda till minskade utgifter i det långa loppet. För att uppfylla den sociala aspekten i hållbarhetsarbetet är huvudregeln att ha en bra arbetsmiljö och säkerhet. Morneon Fasad AB har mål som skapar struktur i vårt hållbarhetsarbete. Vid val av produkter väljer vi alltid bästa möjliga ur miljösynpunkt. Ett exempel på miljövänligt val är att vi använder glasull i stället för mineralull. Vi återvinner material då det är möjligt t.ex. lämnar vi rivet tegel till rensning och ett nytt liv hos en ny konsument. Vid byte av fönster kör vi de gamla fönstren till Malmö Återvinningsdepå. Vi erbjuder fastighetsägare, med samma ambitioner för social hållbarhet, att förmedla intresserade hyresgäster till en provanställning hos oss. Internt satsar vi på säkerhet och arbetsmiljö vilket har lett till att den genomsnittliga anställningstiden i företaget är 11, 4 år. Skyddskläder, reglerade arbetstider, kollektivavtal och samverkan med den fackliga organisationen är givna utgångspunkter.

Bilder av Morneon Fasad AB

Telefon:
040-611 00 35

E-post:
info@morneonfasad.se

Hemsida:
http://morneonfasad.se/

Postadress:
Santessons Väg 7

Postnummer:
232 61

Postort:
Arlöv

Organisationsnummer:
556177-4166

Verksamt i län:
Skåne län

Kontaktpersoner

Roland Larsson Edberg

Företagschef
0735-15 35 35
roland@morneonfasad.se

Frej Josefsson

Kalkyl-inköp
0735-15 35 31
frej@morneonfasad.se

Christer Paulsson

Arbetsledare
0735-15 35 39
christer@morneonfasad.se

Jonny Nilsson

Arbetsledare
0735-15 35 32
jonny@morneonfasad.se

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!