Vinnare i Årets fasad 2015-2022

Tidigare vinnare i Årets Fasad

Årets Fasad 2022 i kategorin Årets Nybyggnad - Torns församlingsgård, Lund.

Vinnarmotivering:
Årets vinnare av nybyggnadspriset i Årets Fasad är ett lysande exempel på hur högt ställda krav gällande funktion, innovativ gestaltning och hänsyn till den omgivande miljön mynnar ut i ett resultat som kan lyfta ett helt samhälle. Och nog är det värt en omväg om man råkar befinna sig i närheten. Vinnarbidragets kvalitéer avslöjar ett arbete präglat av detaljnoggrannhet i såväl utformning som utförande där hantverket håller högsta klass. Vidare visar det vinnande bidraget betydelsen av ett väl fungerande och nära samarbete mellan projektets samtliga inblandade parter. Det är så här man vinner Årets Fasad inom nybyggnad. Ett välförtjänt och stort grattis till:
Torns församlingsgård, Lund.

Byggherre: Svenska Kyrkan, Lunds pastorat, Torns församling
Arkitekt: White arkitekter
Murningsentreprenör: GMM i Skåne
Totalentreprenör: Byggmästar’n i Skåne
Viktiga aktörer: Martinsons (limträstomme), UBA (glaspartier) Wienerberger (tegelkonstruktör).
Typ av fasad: Tegel

Årets Fasad 2022 i kategorin Årets Renovering/restaurering - Kronprinsen, Malmö.

Vinnarmotivering:

Hur länge ska en byggnad bevaras? Hur mycket får underhåll och renovering kosta? På de frågorna finns det antagligen nästan lika många svar som byggnader i världen. Juryn för Årets Fasad är oerhört glada att ägaren till det vinnande bidraget av renoveringspriset både valde att satsa framåt för ett fantastiskt projekt och löste finansieringen för insatsen. Nu skimrar och glänser det här bidraget som aldrig förr och lyfter sig själv och sin omgivning in i framtiden. Det fina slutresultatet har möjliggjorts genom målmedveten vilja, noggrann planering och utförande tillsammans med smarta, innovativa lösningar och ett framgångsrikt samarbete genom projektet. Våra varmaste hyllningar till: Kronprinsen i Malmö!

Byggherre: Heimstaden, NCC
Brukare, Fastighetsägare: Heimstaden
Viktiga aktörer: FOJAB CoDe (utvecklingsplattform för Computational Design) för mönstersättningen. FASADGLAS BÄCKLIN AB, montering.
Typ av fasad: Keramik

Årets Fasad 2021 i kategorin Nybyggnad

– Länsförsäkringar Hallands nya gårdshus i stadsdelen Östra förstaden i Halmstad.

Med en prägel av harmoni med balans och hänsyn till befintlig miljö har vinnaren av Årets Fasad i kategorin nyproduktion lyckats skapa en fasadlösning som knyter an till våra behov av variation och estetik. I en känslig miljö har gruppen bakom det vinnande bidraget visat att våra städer bär på en stor outnyttjad resurs som inte bara erbjuder möjligheter till nya bostäder och arbetsplatser utan även potential att förädla befintliga miljöer med ökad trivsel som följd. I det vinnande bidraget har projektgruppen använt materialval och gestaltning på ett sätt som tydligt förhöjer värdet i den befintliga miljön. Här märks inte bara omsorg i materialval och utformning utan även hög skicklighet i hantverket och förmåga att hantera de utmaningar som platsen har gällande transporter och logistik under en byggprocess.

Vi gratulerar vinnaren av 2021 års nyproduktionspris av Årets Fasad – Länsförsäkringar Hallands nya gårdshus i stadsdelen Östra förstaden i Halmstad.

Byggherre: Länsförsäkringar i Halland
Arkitekt:
 Fredblad arkitekter
Entreprenadform:
 Utförandeentreprenad
Byggentreprenör: 
ByggSjögren AB
Fasadentreprenör: 
Bygg RBA Roberts bygg och anläggnings AB
Fasadsnickerier:
 Nyebro Snickerifabrik AB

Foto: Felix Gerlach

Årets Fasad 2021 i kategorin Årets Renovering/Restaurering

– Kvarteret Gamla Tullhuset 1, Norrköping.

Betydelsen av landets kulturbyggnader är stort. Det här är byggnader som binder samman vårt samhälle med historien och som skänker både samhället och oss invånare stolthet och känsla av tillhörighet. Därför är vården av dessa byggnader av yttersta vikt. Inte bara för att bevara dem utan även ge dem rätt förutsättningar att ha en fortsatt funktion i dagens samhälle efter, ibland, helt nya villkor och förutsättningar. Vinnaren av Årets Fasad i kategorin renovering visar att byggnader skapade i en tid långt före dagens krav och behov kan återges en glans och lyskraft där fasadens originalitet tydligt avspeglas samtidigt som byggnaden ges en funktion som blir central i dagens levande stadsmiljö. Omsorg om ursprung och detaljer, gediget hantverk och mod att skapa nya möjligheter har tydligt präglat arbetet bakom det vinnande bidraget.

En stor och varm eloge till gruppen bakom vinnaren av Årets Fasads renoveringspris: Kvarteret Gamla Tullhuset 1, Norrköping.

Byggherre: Spinnhuset Fastighets AB
Arkitekt: 
Millimeter Arkitekter
Byggnadsantikvariskt sakkunnig: Fredriksson arkitektkontor AB
Entreprenadform:
 Delad entreprenad
Byggentreprenör: 
Sefab
Fasadentreprenör: 
Åby Fasad

Årets Fasad 2020 i kategorin Nybyggnad

Att skapa en välkomnande känsla är en viktig egenskap i en fasad. Detta oavsett om det gäller invånare, besökare eller förbipasserande. Årets vinnare av nyproduktionspriset med sina starkt välkomnande egenskaper lyfter inte bara den egna stadsbilden utan utgör ett berömvärt exempel på kreativitet, samverkan och hantverkskunnande av högsta nivå. Här har staden fått
ett fint tillskott till en välkomnande miljö.

Ett stort grattis till vinnaren av 2020 års nyproduktionspris av
Årets Fasad – Kvarteret Notskriften i Eskilstuna.

Byggherre: Reinhold Gustafssons Förvaltnings AB
Arkitekt: Joliark
Totalentreprenör: Byggnadsfirma G Insulander AB
Plåtentreprenör: G.A. Johanssons Smidesverkstad AB
Fasadentreprenör: FRONT AB

Årets Fasad 2020 i kategorin Årets Renovering/Restaurering

Kulturhistoria väl värd att bevara. Det präglar samtliga slutnominerade bidrag till renoveringspriset av Årets Fasad. Sverige har en fantastisk byggnadshistoria. Landet är fyllt av stadsmiljöer och enskilda byggnader som skänker oss alla en känsla av samhörighet både i nutid och dåtid.
Att bevara och i många fall återställa byggnader så att de kan fortsätta berika vårt land är ovärderligt. Årets vinnare visar hur avgörande det blir med ansvarsfulla, engagerade och kompetenta projektteam för att nå ett slutresultat av yttersta klass. Detaljarbete, utförandenivå och känsla för en byggnads ursprung har lagt grunden för framgången.

Vi gratulerar årets vinnare av renoveringspriset 2020 av Årets Fasad – Residenset i Kristianstad!
Residenset i Kristianstad (Etapp 1)
Byggherre: Statens fastighetsverk
Arkitekt: BAARK AB/Fojab AB
Utförandeentreprenad
Fasadentreprenör: Folkes bygg & byggnadsvård

 

Vinnare i Årets Fasad 2019 – Kategori Renovering – Restaurering

I kategorin Renovering – Restaurering blev vinnaren Nationalmuseum, Stockholm

Nationalmuseum har genomgått en omfattande upprustning och förnyelse. Den vackra stenfasaden har tvättats och renoverats med hög varsamhet och noggrannhet. Därtill har den förnyats bland annat tack vare nya UV-ljusavgränsande specialfönster. Resultatet är enastående där en tidigare sluten byggnad med täckta fönster har öppnats upp mot den omgivande staden och fått ett närmast nytt utseende där ljuset kan flöda utan att riskera de värdefulla museiföremålen. Att dagsljuset fått utrymme i projektet märks även genom de nya, diskret utformade glaskupoler som ger ytterligare ljusinsläpp. Förutom gediget hantverk utmärks projektet av en tydlig gestaltningsidé, genomtänkt och väl utfört arkitektarbete liksom en uthållig och långsiktig beställare. Projektets omfattning och komplexitet har krävt tätt och väl fungerande samarbete mellan inblandade parter. Det färdiga arbetet ger en tydlig värdehöjning i den kulturhistoriskt viktiga miljön till glädje både för besökare och förbipasserande.

Byggherre: Statens fastighetsverk

Arkitekt: Wingårdhs Arkitekter i samarbete med Wikerstål Arkitekter AB

Projektering restaurering stenfasad: Tyrens AB, Ingvar Hedenrud Kulturbyggnad AB

Generalentreprenör: Skanska Sverige

Fasadentreprenör: Närkesten. AB Oscar Jansson Plåt&Smide och Planglasteknik

Vinnare i Årets Fasad 2019 – Kategori Nybyggnad

I kategorin Nybyggnad blev vinnaren Kvarteret Vårdtornet i Norrköping

Norrköpings industrilandskap karakteriseras av stora äldre fabriksbyggnader med detaljrikt murade och pustade och fasader. Med det nyuppförda parkeringshuset i kvarteret Vårdtornet i Norrköpings centrum har staden fått ett nytt tillskott i den historiskt viktiga miljön. Samtidigt sätter staden ny standard för den här typen av byggnader. Gestaltningen ansluter väl till den befintliga byggnationen och präglas av stort mod där man nått ett fantastiskt resultat genom hantverksskicklighet och noggrannhet av högsta klass. Vi vill poängtera de innovativt utformade tegelfasaderna vars mönstring och tegelpelare ställt stora krav på precision och hantverksutförande.

Byggherre: Norrköping Parkering AB
Arkitekt: Utopia Arkitekter
Totalentreprenör: SEFAB
Fasadentreprenör: Åby Fasad AB
Fastighetsägare: Magnentus Parkering AB

Vinnare i Årets Fasad 2018

Vinnare blev Hållbarhetshuset!

Av tre nominerade bidrag föll slutligen valet för Hållbarhetshuset med vinnarmotiveringen:

Byggandet följer samhällets utveckling. Precis som språk och vårt sätt att leva. Därför konstaterar juryn för Årets Fasad att vinnaren på ett ”sjukt bra sätt” lyckats ta vara på materialets möjligheter i en fasaduppbyggnad som både förnyar och håller fast vid traditionerna. Att sedan det hantverksmässiga utförande håller en ”kanonnivå” sätter så att säga hela projektet i ”pole position” i årets fasadrace. Vinnaren av Årets Fasad 2018 är ”Hållbarhetshuset”.

Hållbarhetshuset, Teknikringen KTH:s område, Stockholm
Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekt: AIX Arkitekter AB
Utförare/Entreprenör: Sehed Fasad AB på uppdrag av Zengun

Stort Grattis!!!

Vinnare i Årets fasad 2017

Stort tack till er alla som skickat in bidrag till Årets Fasad.

Vinnare blev: Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg

På Årets Bygge-galan igår tilldelades Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg branschföreningen SPEF:s prestigefyllda pris för bästa fasadutförande – Årets Fasad. En innovativt utformad fasad med livfullhet och elegans är en del av de utmärkande drag juryn tagit fasta på i sin motivering. Prisutdelningen skedde på Cirkus i Stockholm.
Årets Fasad delas ut av SPEF som är branschföreningen för murat och putsat byggande. Priset ges till den fasad som färdigställts och besiktigats under föregående år och som bäst uppfyller juryns bedömningskriterier. Dessa är gestaltning, utförande, hållbarhet och innovation, berättar Malin Pappila från ÅWL Arkitekter och medlem i juryn. Utöver att vara ett bra klimatskydd ska en fasad bidra till att visa byggnadens kvaliteter och värden i balans med den omkringliggande miljön. Rättspsykiatriskt Centrum uppfyller de här egenskaperna på ett föredömligt sätt.

Juryns motivering lyder:

”Vinnaren av Årets Fasad 2017 är ett föredöme när det gäller hänsyn till omgivande miljö samtidigt som landskapet tillförs en spännande byggnad som har förutsättningar att bli ett landmärke för regionen. Den innovativt utformade fasaden präglas av en livfullhet och elegans som tydligt indikerar kvalitet och noggrannhet. Utformningen är harmonisk samtidigt som det leker med våra sinnen och retar spänningsnerven på ett lustfyllt sätt.”

Mottagare av priset var byggherren Region Skåne Regionservice, entreprenören/utföraren MVB Syd, Malmö samt arkitektbyrån BSK Arkitekter.

Vinnare 2016

Vinnare i Årets fasad 2016!

Priset delades mellan två fasader och delades ut på Cirkus i Stockholm 9 mars 2016.

Malmö Live, Malmö
Byggherre: Malmö Stad och Skanska Sverige AB
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects
Entreprenör/utförare: Skanska LOP

Kvarteret Japanen, Halmstad
Byggherre: MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB
Arkitekt: Creacon
Entreprenör/utförare: Murningsarbeten i Halmstad

Årets fasad vinnare 2015

2015-03-24

Nyinstiftade prisutmärkelsen Årets Fasad delades ut för första gången igår kväll på branschgalan Årets Bygge.

Vinnarna blev fasadentreprenören Puts & Plattsättnings AB och Brf Valfisken Mindre på Storgatan 18 i Stockholm för arbetet med fastighetens 1800-talsfasad.

Juryn berömmer det professionella och detaljmässiga arbetet med den karaktäristiska 1800-talsfasaden. Likaså anser juryn att bostadsrättsföreningens varit kloka när de valt att satsa resurser på ett gediget hantverksarbete.

– För oss som arbetar med puts under hantverksmässiga former är det roligt att det nu får uppmärksamhet med Årets Fasad, säger Anders Drakes från Puts & Plattsättnings AB. Vi ser att intresset för putsade fasader i alla dess former växer och den här utmärkelsen kan göra att fler blir intresserade av putsade fasader. Det är ett fantastiskt material både på gamla och nya byggnader.

Så här motiverar juryns sitt val:

”Ett utmärkt genomfört fasadarbete där såväl helhetsintryck som detaljarbete imponerar präglar vinnaren av Årets Fasad 2015.

Den färdiga fasaden avslöjar ett arbete som präglas av stor professionalitet och yrkesskicklighet där olika tekniker utnyttjas för att återskapa en fasadens ursprungliga elegans som aktivt bidragit till att bevara såväl byggnadens som den omgivande miljöns starka värde.

Genom att ta fasta på fasadens ursprungliga värden när det gäller färg, materialval och detaljnoggrannhet och låta dessa få ta plats i arbetet med fasaden har fastighetsägaren visat prov på både mod och insikt om de långsiktiga värdenas betydelse när det gäller fastigheter.

Årets Fasad 2015 är en förebild för alla som funderar över hur en fasad ska utformas oavsett i nyproduktion eller renovering.

Stort grattis till bostadsrättsföreningen Valfisken Mindre på Storgatan 18 i Stockholm till en fastighet som nu fått förutsättningar att fortsätta växa i värde under många år framöver. Stort grattis också till företaget Puts & Plattsättnings AB som genomfört ett mycket framgångsrikt fasadarbete.”

Instiftare av Årets Fasad är branschföreningen SPEF – Sveriges Murnings- och putsentreprenörsförening. Juryn har bestått av Christian Carinci från SPEF, Malin Pappila från ÅWL Arkitekter, Roger Pohjanen från Riksbyggen och Per-Anders Johansson från Statens fastighetsverk.