VLT Debatt – Viktigt att se på en byggnads livslängd och dess klimatpåverkan

Behovet av nya bostäder i Västerås kommun är stort. Fram till 2030 behövs det byggas knappt 15 000 nya bostäder. Kommunen räknar med att växa med runt 2 000 invånare per år vilket innebär ett årligt byggande av över 1 500 bostäder för att klara beräknad befolkningsökning.

Parallellt med behovet av att bygga nya bostäder måste det i kommunen finnas en tydlig medvetenhet om att allt byggande ska vara långsiktigt hållbart och med minsta möjliga klimatpåverkan kopplat till en byggnads livslängd.

Det ligger nu ett stort ansvar på ansvariga politiker i Västerås kommun att skapa de bästa förutsättningarna för att byggandet i kommunen blir långsiktigt hållbart med minsta möjliga klimatpåverkan. Detta innebär inte minst att noga titta på val av byggmaterial samt en byggnads livslängd.

Läs artikeln här på