Kristianstadsbladet – Viktigt att se på en byggnads livslängd och dess klimatpåverkan

Behovet av nya bostäder i Kristianstads kommun är stort. 2030 beräknas kommunen ha drygt 89 0000 invånare vilket innebär att det fram till dess årligen behöver byggas runt 400 bostäder för att klara den beräknade befolkningsökningen.

Parallellt med behovet av att bygga nya bostäder måste det i kommunen finnas en tydlig medvetenhet om att allt byggande ska vara långsiktigt hållbart och med minsta möjliga klimatpåverkan kopplat till en byggnads livslängd.

Läs artikeln här på Kristianstadsbladet