Utveckling av Årets fasad

Juryn för Årets fasad har under 2019 års arbete kommit till insikt om att fasader som räknas till den byggda miljön har andra förutsättningar än de fasader som nyproduceras och som ska ta en ny plats i sin omgivning. Dessa två olika förutsättningar ska inte behöva likställas mot varandra utan är var för sig värda att uppmärksammas. Juryn för Årets Fasad har därför beslutat att priset Årets fasad utses i två kategorier, nyproduktion och renovering/restaurering.

Fler kommer i och med denna uppdelning att förstå fasadens vikt kring och betydelse för både den befintliga bebyggelsen såväl som för den nya bebyggelsen. Precis som förut är alla fasadmaterial kvalificerade att nomineras. Priserna kommer att heta:

  • Årets fasad – nybyggnation
  • Årets fasad – renovering/restaurering

Årets vinnare kommer som tidigare meddelats att tillkännages på Fasadforum 2019
den 14 november på Folkets Hus i Stockholm.
Anmäl ditt deltagande här

/Juryn för Årets Fasad gm dess ordförande Per-Anders Johansson

Om Årets Fasad
Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Bakom priset står SPEF – branschföreningen för murat och putsat byggande. Tävlingens syfte är att kombinera hantverksskicklighet med funktion, innovation, hållbarhet och skönhet. För att säkerställa att alla bidrag får en objektiv bedömning är juryn sammansatt av experter från olika områden.

Här kan du anmäla bidrag för Årets Fasad 20