Utbildning Murning & putsning klass 1 2021

Murning & putsning klass 1 är en utbildning som syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten och putsarbeten klass 1 på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

I år kommer Murning & Putsning klass 1 ske vid ett tillfälle:

Tillfälle – Tisdag 26 oktober-Torsdag 28 oktober

Läs mer och anmäl dig här.