Deltagare på Fasadforum 2022

Inledning och kåseri kring Inspiration

Daniel Markström – Moderator
Regionchef Jernhusen

Johan Onno –Moderator
VD Mur & Putsföretagen

Nya byggregler och branschregler på gång!

Lin Liljefors
Ingenjör/projektledare
Boverket

Mårten Lindström
Projektledare,
Samhällsbyggandets regelforum

Stefan Wallmark

Försäljning- och marknadschef – Sverige
Tegelmäster

Anton Axelsson
VD
Puts & Tegel

Utveckling av fasader sker mellan arkitekt och entreprenör!

Fredrik Pettersson
Arkitekt SAR/MSA
Pörner + Pettersson AB

Magnus Pörner
Arkitekt SAR/MSA
Pörner + Pettersson AB

Stadsutveckling – hur får man en stad att växa?

Lorents Burman
(S) kommunalråd,
kommunstyrelsens
ordförande och gruppledare

Fasadtrender och processen - blir det alltid som arkitekten tänkt eller ändras det på vägen?

Rebecka Wijk
Arkitekt SAR/MSA
White

Anders Tväråna
Arkitekt SAR/MSA
White

Alessandro Ripellino
Arkitekt SAR/MSA
Ripellino Arkitekter

Återbruk av byggnader! Brf Neo belönades med Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen 2022

Emil Nilsson
Projektchef
Riksbyggen

Trendspaning och diskussion om framtiden

Alice Teodorescu Måwe
Borgerlig skribent och debattör