Torns församlingsgård - Nominerad till nyproduktion 2022

Foto: Peter Westrup

Beskrivning av objektet
Projektet är en om- och tillbyggnad av Torns församlingsgård i Stångby, Lund. En del av den befintliga församlingsgården har byggts om till kontor för församlingens personal och en ny tillbyggnad har gett utrymme för en församlingssal, barn- och ungdomslokaler, kök och ett nytt entréutrymme.

Den nya tillbyggnaden, som har en stomme av limträ, är delad i två volymer, Tillsammans med den befintliga byggnadsvolymen bildar de en trelängad gård. En låg glasad volym med ett utstickande tak klätt med ek på undersidan och sedum på taket binder samman den befintliga byggnadskroppen med långsmal volym med sadeltak klädd med tegel och med skärmtegel på det branta taket. Volymen, som är sluten mot omgivningen och öppen in mot församlingsgårdens trädgård inrymmer den nya församlingssalen som har ett långt takfönster i nock som ger vackert ljusinfall och i gaveln ett fönster med korsmotiv i fiberbetong.

Fasaden är av ett mörkrött tegel med rostfärgade nyanser murat i vilt förband. Detaljer av fiberbetong. Utstickande tak med undersida klädd i ekpanel.
Homogent murverk och tegel står naturligt på sockel, helt utan rörelsefogar eller konsoler. Glasfasaden bärs av takets stomme.

Den nya församlingsgården bildar en ny centrumpunkt i byn och med sin materialitet och form återspeglar den en skånsk byggnadstradition, men med ett modernt uttryck. 

Tillbaka till alla bidrag