Tänk in klimatsmart materialval

Det är logiskt att tänka att en byggnad som står längre är bättre för miljön. Lägg till att tegel och puts inte behöver mycket underhåll så blir det tydligt ett smart klimatval.

Tegel är ett naturligt material, utan miljöfarliga tillsatser eller kemiska ämnen – bara lera som bränns i ugn. Ett bra argument när det gäller puts är att den suger åt sig koldioxid under sin livslängd och är ett lättarbetat vackert material som ger en fin och hållbar struktur på fasaden.

 

 

 

Tidskriften Tegel

Artiklarna i Tidskriften Tegel spänner således över ett brett ämnesfält. Allt från hållfasthetsvärden till hur man dimensionerar för vindlast, vilka temperatur- och fuktrörelser som förutsattes i skalmurar och en rad andra ämnesområden.

Läs mer här

 

Rapport om LCA & LCC hos olika fasadmaterial

Livscykelanalys av olika fasadmaterial: Miljöpåverkan och livscykelkostnader för 6 olika fasadbeklädnader

 

Läs mer här

 

Har du frågor om hur tegel och puts står sig mot andra material ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv?

Kontakta oss

 

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!