Sven Persson har avlidit den 13 november 2023, 93 år

För några dagar sedan fick Mur & Putsföretagen kännedom om att Sven Persson avlidit den 13 november, 93 år.
Jag, Lennart Engberg har ombetts att skriva några ord om Svens engagemang i föreningen(SPEF).

Sven var en av ett 30-tal företagsledare för puts- och och murningsföretag, som 1966 inbjudits till Örebro av Ernström & Co för diskussion om bildandet av en branschförening. Sven ingick i den grupp som utarbetade riktlinjer och stadgar för SPEF, Svenska Putsentreprenörföreningen.
Han valdes till föreningen vice ordförande. Under åren 1975-1977 var han föreningens ordförande och ingick i styrelsen i 15 år. Sven utnämndes 1989 till SPEFs andre Hedersledamot.

Första gången jag träffade Sven var på Kastrup hösten 1979 när vi skulle åka till USA för att delta i ett Murverkssymposium i Washington. Lennart Svensson, SPEFs ordförande 1973-1975 och sittande ordförande Olle Säll deltog också. Vi lärde känna varandra och umgicks under trevliga former i 2 1/2 vecka. Jag har många
fina minnen från resan och därefter när vi under flera år träffades i SPEF-sammanhang och privat.

Sedan Sven sålt sitt företag PUKAB i Malmö har vi träffats på SPEFs årsstämmor och Jubileumsfester, senaste gång på SPEF 50-årsjubileum 2016 i Stockholms Stadshus.

Jag minns Sven som en god vän, som det var trevligt att umgås med. Han var en framgångsrik entreprenör med stort intresse för utveckling av puts-och murningsteknik .

Lennart Engberg
Styrelseledamot 1980-1999, varav 16 år som SPEFs ordförande

 

Hedersmedlemmar