Styrelsen Mur & Putsföretagen

Mur & Putsföretagen´s styrelse från respektive underföreningsstyrelse (Mur & Putsföretagen Entreprenörer och Mur & Putsföretagen Leverantörer)
Styrelsen nedan valdes vid 2022 års stämma.

Ordförande

Anton Axelsson

Puts & Tegel AB

Ledamöter Mur & Putsföretagen

Anders Planensten

Fasadgruppen Norden AB

Bertil Andersson

Tresson Fasad AB

Björn Andersson

Frillesås Mur & Puts AB

Filip Davidsson

Wienerberger AB

Frej Tunbjer Josefsson

Morneon Fasad AB

Jacob Steen

Brukspecialisten AB

Kenneth Larsson

Sterner Stenhus Fasad AB

Lars Britse

Finja Betong AB

Niklas Persson

Weber – Saint-Gobain Byggprodukter AB

Otto Norling

Sto Scandinavia AB

Suppleanter Mur & Putsföretagen

Jonas Fermelin Wiklund

Ställningsentreprenader Stockolm City AB

Jörgen Österlind

Beijer Byggmaterial AB

Adjungerad sekreterare och kontaktman

Johan Onno

Mur & Putsföretagen

VD

Styrelse

Mur & Putsföretagen

Ordförande
Anton Axelsson, Puts & Tegel i Örebro AB – 1 år 2023

Ledamöter Mur & Putsföretagen
Björn Andersson, Frillesås Mur & Puts AB – 2 år 2024
Bertil Andersson, Tresson Fasad AB – 2 år 2024
Anders Planensten, Fasadgruppen – 2 år 2024
Marcin Stobierski, Fasadera – 1 år 2023
Kenneth Larsson, Sterner Stenhus – 1 år 2023
Otto Norling, Sto Scandinavia AB – 2 år 2023
Jacob Steen, Brukspecialisten AB – 2 år 2023
Stefan Wallmark, Tegelmäster AB – 1 år 2023
Niklas Persson, Weber – Saint-Gobain Byggprodukter AB – 2 år 2024
Magnus Andersson, Finja AB – 2 år 2024

Suppleanter Mur & Putsföretagen
Oscar Nymberg, Målarkalk AB – 1 år 2023
Jonas Fermelin Wiklund; Stockholms Fasad & Ställning – 1 år 2023