Styrelsen Mur & Putsföretagen

Mur & Putsföretagen´s styrelse från respektive underföreningsstyrelse (Mur & Putsföretagen Entreprenörer och Mur & Putsföretagen Leverantörer)
Styrelsen nedan valdes vid 2020 års stämma.

Ordförande

Per Hallgren

Puts & Plattsättnings AB

Ledamöter Mur & Putsföretagen-E

Anton Axelsson

Puts & Tegel AB

Björn Andersson

Frillesås Mur & Puts AB

Sammankallande

Peter Karlsson

Fasadteknik AB

Thomas Nyberg

JM AB

Ledamöter Mur & Putsföretagen-L

Jacob Steen

Brukspecialisten AB

Niklas Persson

Weber – Saint-Gobain Byggprodukter AB

Otto Norling

Sto Scandinavia AB

Stefan Wallmark

Tegelmäster

Suppleanter Mur & Putsföretagen-E

Bertil Andersson

Tresson Fasad AB

Kristian Engberg

Suppleanter Mur & Putsföretagen-L

Magnus Andersson

Finja

Oscar Nymberg

Målarkalk AB

Adjungerad sekreterare och kontaktman

Johan Onno

VD

Styrelse

Mur & Putsföretagen

Ordförande
Per Hallgren, Puts & Plattsättnings AB – 1 år 2121

Ledamöter SPEF-E
Niklas Karlsson, Front AB – 1 år 2121
Peter Karlsson, Fasadteknik AB – 2 år 2122
Björn Andersson, Frillesås Mur & Puts AB – 2 år 2122
Anton Axelsson, Puts & Tegel i Örebro AB – 1 år 2121

Suppleanter Mur & Putsföretagen-E
Kristian Engberg – 1 år 2121
Bertil Andersson, Tresson Fasad AB – 2 år 2122

Mur & Putsföretagen L

Ordförande
Stefan Wallmark, Tegelmäster AB – 1 år 2121

Ledamöter SPEF-L
Otto Norling, Sto Scandinavia AB – 1 år 2121
Jacob Steen, Brukspecialisten AB – 1 år 2121
Niklas Persson, Weber – Saint-Gobain Byggprodukter AB – 2 år 2122
Bengt Beverin, Wienerberger AB – 1 år 2121
Oscar Nymberg, Målarkalk AB – 2 år 2122
Magnus Andersson, Finja AB – 2 år 2122

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!