Stora teatern - Nominerad till renovering/restaurering 2022

Foto: Dogwash

Beskrivning av objektet
Stora Teatern byggdes mellan 1856 och 1859 och är ett av de tidigaste exemplen på den kontinentala teaterbyggnadsstil som utvecklades under mitten av 1800-talet. Huset ritades av hovarkitekten Bror Carl Malmberg och som förebild hade han Gottfried Sempers hovteater i Dresden i Tyskland.

Den putsade och murade fasaden präglas av nyklassicism med inslag av italiensk renässans. Stora Teatern med sina
6 350 kvadratmeter är sedan 1973 förklarat som byggnadsminne. Den har ett högt kulturellt och socialhistoriskt värde och räknas som en fulländad representant för den borgerliga 1800-talsteatern.
Under ett års tid har vi utfört en omfattande utvändig renovering på det gamla byggnadsminnet från 1859 som stoltserar längst fram på Göteborgs paradgata.

Projektet har omfattat renovering av samtliga fasader, fönster och tak men även lite mer udda arbeten som restaurering av de fyra friskulpturer på taket, restaurering av medaljonger och fasaddekor, förgyllning av lyran, framtagning och lagning av de gamla kalkstenslisterna samt byte till tidsenliga fasadarmaturer.

 

Tillbaka till alla bidrag