Samarbete med Dansk byggeri

I oktobernumret av den danska tidningen Murernyt kan du bland annat läsa en artikel om samarbetet mellan branschorganisationerna på båda sidor om Öresund. På sidan 10 kan du läsa artikeln där Per Hallgren, ordförande i SPEF ger svar på frågor om samarbetet och hur vi kan lära av varandra.

Läs hela tidningen här >>