Problematiskt att så många skolor saknar program för murare och golvläggare

Att det saknas yrkesutbildade personer inom byggsektorn är ett välbekant faktum. Att ungdomar fortsätter att välja byggprogrammet på gymnasiet är därför avgörande. Tyvärr finns det i dag en hel del brister i programmet då alla inriktningar inte erbjuds på alla skolor. Nu behöver Skolverket agera, skriver Johan Onno och Johan Aspelin.

Som representanter för branschorganisationerna för golvläggare och murare ser vi att detta är en av våra största framtidsutmaningar. Trots att Skolverkets ämnesplan för bygg- och anläggningsprogrammet tydligt fastställer att elever ska få grundläggande kunskaper och färdigheter inom alla fyra inriktningar – anläggning, måleri, husbyggnad och plåtslageri – ser verkligheten ofta annorlunda ut på många gymnasieskolor runtom i landet.

Vid många skolor erbjuds endast några av dessa inriktningar. Framför allt är det inriktning mot de mer specialiserade delarna, i vårt fall husbyggnad som golvläggare och murare, som inte får glömmas bort. Många byggelever får inte ens veta att vissa specialistyrken finns. Följden av att de inriktningarna saknas blir inte bara en förlust för de individer som inte får chansen att välja en yrkesväg inom dessa områden, utan det blir också en förlust för samhället och ekonomin i stort.

 

Läs artikel i Göteborgs-Posten