Pressmeddelande Kulturhantverksstipendiet

Kulturhantverksstipendiet 2017 har givit fyra murare möjlighet att förkovra sig genom att under två veckor delta vid arbetet med renoveringen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Denna gång var det Katarina kyrka, Kungsholms kyrka och Grand Hôtel i Stockholm som fått rejäla ansiktslyftningar.

 Av Peggy Häggqvist

Läs pressmedelnadet här >>