Positivt samarbete med stor entusiasm mellan elever och murare under praktisk murning.

Positivt samarbete med stor entusiasm mellan elever och murare, när drygt 100 studenter från KTH Arkitektur årskurs 1 i Stockholm under tre dagar fick möjligheten att prova på förbands- och valvmurning.
Syftet är att ge studenterna en känsla för både hantverket och materialen bruk och tegel.
Alla eleverna fick en teoretisk genomgång av Tomas Gustavsson och stödskisser men många lät kreativiteten och fantasin flöda, testade och provade på olika sätt.
Mur & Putsföretagen vill passa på att rikta ett stort tack till Tomas Gustavsson samt de medlemsföretag som gjorde dagarna med praktisk murning möjlig:
• Beijer för lån av kurslokal, material och fika
• Entreprenörer är: Sterner Stenhus, Mälardalens Mur & Puts och SEHED Tresson
• Fasadgruppen valvmallar.
• KGC arbetsmaterial
• Mälardalens Mur & Puts tegelsten
• Wienerberger tegelsten, luncher
• Combimix murbruk, luncher
• Interoc för murbrukskärror
Foto: Anna Adestam, Mur & Putsföretagen