Norrköpings Tidningar – Politikerna behöver ställa de rätta frågorna om fasaden

15 000 nya bostäder ska byggas i Norrköping – viktigt att se på en byggnads livslängd och dess klimatpåverkan

För att byggandet i Norrköpings kommun ska bli långsiktigt hållbart och klimatsmart är det av stor betydelse att påbörja ett arbete kring hur olika fasadmaterial står sig under en byggnads totala livslängd, skriver Johan Onno, VD för Mur- och Putsföretagen.

Behovet av nya bostäder i Norrköpings kommun är stort. 2035 beräknas kommunen ha 175 000 invånare vilket innebär att det fram till dess årligen behöver byggas runt 1 200 bostäder för att klara den beräknade befolkningsökningen.

Parallellt med behovet av att bygga nya bostäder måste det i kommunen finnas en tydlig medvetenhet om att allt byggande ska vara långsiktigt hållbart och med minsta möjliga klimatpåverkan kopplat till en byggnads livslängd.

Det ligger nu ett stort ansvar på ansvariga politiker i Norrköpings kommun att skapa de bästa förutsättningarna för att byggandet i kommunen blir långsiktigt hållbart med minsta möjliga klimatpåverkan. Detta innebär inte minst att noga titta på val av byggmaterial samt en byggnads livslängd.

Från den första januari i år infördes krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader i Sverige. Det är bra med kravet på klimatdeklaration men det hade varit betydligt bättre om klimatdeklarationen inte endast omfattat byggskedet av en byggnad utan också omfattat en byggnads klimatpåverkan under hela dess livslängd.

Allt byggmaterial har sina unika egenskaper och olika byggmaterial fungerar olika bra beroende på vad en byggnad ska användas till. Förutom estetik och brandegenskaper behöver fasader tåla ett allt hårdare och varierande klimat.

När det gäller valet av byggmaterial kan nämligen ett fasadmaterial med låg klimatpåverkan under byggskedet visa sig vara ett riktigt uselt val under resten av byggnadens livslängd sett ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv. Detta har en forskningsrapport från Kungliga Tekniska Högskolan om olika fasadmaterial påvisat och att underhåll av en byggnad är både klimatpåverkande och kostnadsdrivande.

Läs artikeln här på Norrköpings Tidningar 

Fler debattartiklar

Mur & Putsföretagen arbetar aktivt med att lyfta frågan om hållbart byggande på långsikt.

arrow_forward

Medlemmar

Här hittar ni medlemsföretag i Mur & Putsföretagen samt medlemskriterier och uppförandekod.

arrow_forward

Om oss

Välkommen till Mur & Putsföretagen, här hittar du våra kontaktuppgifter

arrow_forward