Undersektioner i Mur & Putsföretagen

 

Medlemssektion

Anton Axelsson

Puts & Tegel AB

Jacob Steen

Brukspecialisten AB

Niklas Karlsson

Front

Otto Norling

Sto Scandinavia AB

Utbildningssektion/Utskott gesäll och mästarbrev

Anders Drakes

Drak Anders AB

Utskott gesäll och mästarbrev

Anders Svensson

Allt i murning Karlshamn AB

Anton Axelsson

Puts & Tegel AB

Bertil Andersson

Tresson Fasad AB

Björn Andersson

Frillesås Mur & Puts AB

Otto Norling

Sto Scandinavia AB

Per Hallgren

Puts & Plattsättnings AB

Tomas Lööw

Puts & Plattsättnings AB

Utskott gesäll och mästarbrev

Kompetensförsörjningssektion

Anton Axelsson

Puts & Tegel AB

Bertil Andersson

Tresson Fasad AB

Björn Andersson

Frillesås Mur & Puts AB

Per Hallgren

Puts & Plattsättnings AB

KMA – Sektion (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)

Björn Andersson

Frillesås Mur & Puts AB

Fredrik Dahl

Weber

Sammankallande

Patric Hedlund

Tremans Fasad AB

Fasadsystemsektion

Kristian Engberg

Sammankallande

Putsbruk och Färgsektion

Christer Dahlberg

Keim Scandinavia A/S

Sammankallande

Tegelsektion

Anders Planensten

Fasadgruppen

Tekniksektion

Tekniska kommittén skall tillsammans med Mur & Putsföretagens samarbetspartner analysera, utveckla och utvärdera system som bidrar till långsiktigt byggande med murverk och puts. Kommittén verkar även för utveckling av arbetsverktyg och andra hjälpmedel som bidrar till en bättre arbetsmiljö och ett effektivare byggande.

Anders Brunfors

Målarkalk AB

Anton Axelsson

Puts & Tegel AB

Johan Onno

Mur & Putsföretagen

VD

Johan Sörman

Kumla Fasad Team AB

Kenneth Larsson

Sterner Stenhus AB

Kent Hankvist

Sto Scandinavia AB

Mats Pettersson

Murbiten Tegel & Puts AB

Stefan Kanda

Weber – Saint-Gobain Byggprodukter AB

Stefan Wallmark

Tegelmäster

Valberedning Mur & Putsföretagen

Anders Svensson

Allt i murning Karlshamn AB

Christer Dahlberg

KEIM

Fredrik Dahl

Weber

Per Hallgren

Puts & Plattsättnings AB

Peter Hedlund

Sto Scandinavia AB

Sammankallande