Ny standard för murarställningar!?

Mur & Putsföretagen har under sommaren påbörjat en dialog med STIB

(Ställningsbyggnadsentreprenörerna) om att ta fram en standard/metodbeskrivning för murarställning då det ofta är olika hur väl en ställning är anpassad för murning.

Första mötet genomförde vi innan sommaren och med från Mur & Putsföretagen är Mats Pettersson, Murbiten, Mats Morell, Front, Anders Svensson, Allt i murning.

Förutom STIB så deltar företagen Xervon och Plusmontage. Vi har nu haft möten på var sitt håll och genomförde en gemensam Workshop den 4 oktober med målet att enas om ett utkast på murarställningsstandard.

Vi tar gärna in synpunkter från dig kring metodbeskrivning.

Maila till Johan.onno@murochputsforetagen.org

 

StartsidaKontakta oss

 

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!